1. A třída

Dne 2. 6. 2023 jedem do kina. Veškeré potřebné informace naleznete v ŽK. Návrat kolem 12:15. 

Dne 7. 6. 2023 jedeme do Zoo Jihlava. Veškeré potřebné informace naleznete v ŽK. 

 

Ještě jednou prosím o důkladné procvičování počítání a čtení. Alespoň 10 minut každý den.

Učení k procvičení:

  • čtení jednoduchých vět a slov, snažit se odstraňovat slabikování u jednodušších slov (vizte. slabikář, pracovní sešit ke slabikáři – sloupečky slov) – Prosím o důkladné procvičení, je třeba písmena a slabiky rozpoznávat bez obtíží.
  • psaní písmen a slabik s písmeny e, l, m, i, u, a, s, o, p, M, A, O, t, I, j, J, P, y, U, n, N, V, z, d, S, k, š, Š, r, R, c, C, Z, h, H, T, b, B, č, Č, ž, Ž, ř, Ř, K, E, D, f, F, Y, L, ch, Ch, g, G, ď, ť, ň, dě, tě, ně, di, ti ni, dy, ty, ny
  • sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku + rozklad čísel do – Prosím o důkladné procvičení, je třeba odbourávat počítání na prstech.

 

Pokud se dítě neúčastní výuky (nemoc, rodinné důvody), je nutné kromě elektronické omluvenky na e-mail zapsat omluvenku také písemně do žákovské knížky (sekce Omluvný list str. 28). 

Odkaz pro přihlášení do aplikace Bakaláři: https://zsmsvrbovec.bakalari.cz/login

_______________________________________________________________________________________

Prosím rodiče, aby každý den připravili do aktovky učebnice potřebné do jednotlivých předmětů podle rozvrhu:

ČJ – Slabikář, PS Slabikář, Písanka 4, sešit s písmenky

M – Matematika, číslice a tečky + desky na číslice, sešit se šnekem

Prv – Já a můj svět

V aktovce musí být dále žákovská knížka a deníček na úkoly (v deskách) a vybavené pouzdro (ořezané tužky, pastelky, ořezávátko, nůžky, guma, lepidlo)

 

 

 

Články třídy