1. A třída

31. 1. 2023 bude krácené vyučování. Končíme v 11:00, poté odchod na oběd a do ŠD nebo domů. Informaci nalepím do ŽK, prosím o podpis. Děkuji

3. 2. 2023 jsou pololetní prázdniny.

Ještě jednou prosím o důkladné procvičování počítání a čtení. Alespoň 10 minut každý den.

Učení k procvičení:

  • čtení jednoduchých vět a slov (vizte. slabikář, pracovní sešit ke slabikáři – sloupečky slov) – Prosím o důkladné procvičení, je třeba písmena a slabiky rozpoznávat bez obtíží.
  • psaní písmen a slabik s písmeny e, l, m, i, u, a, s, o, p, M, A, O, t, I, j, J, P, y
  • sčítání a odčítání v oboru do 7 + rozklad čísel – Prosím o důkladné procvičení, je třeba odbourávat počítání na prstech.

Prosím o vytrhání písmen K, k.

 

Vážení rodiče,

v době od 12.15 hod. – 13.00 hodin budeme s dětmi ze školní družiny chodit na procházky mimo školu. V tuto dobu nebude možné si děti vyzvedávat. Toto upozornění se týká žáků 1. a 2. tříd po dobu měsíců leden – březen. Důvodem jsou nevhodné podmínky na školním hřišti.

Děkujeme za pochopení. Vychovatelky ŠD

Pokud se dítě neúčastní výuky (nemoc, rodinné důvody), je nutné kromě elektronické omluvenky na e-mail zapsat omluvenku také písemně do žákovské knížky (sekce Omluvný list str. 28). 

Odkaz pro přihlášení do aplikace Bakaláři: https://zsmsvrbovec.bakalari.cz/login

_______________________________________________________________________________________

Prosím rodiče, aby každý den připravili do aktovky učebnice potřebné do jednotlivých předmětů podle rozvrhu:

ČJ – Živá abeceda (modrá) Moje první psaní (fialová), sešit s krtkem, Písanka 1

M – Matematika, číslice a tečky + desky na číslice, sešit se šnekem

Prv – Já a můj svět

V aktovce musí být dále žákovská knížka a deníček na úkoly (v deskách) a vybavené pouzdro (ořezané tužky, pastelky, ořezávátko, nůžky, guma, lepidlo)

 

 

 

Články třídy