1. A třída

V pondělním vydání Znojemského týdne byla uvedena fotografie třídy 1. A. 

Učení k procvičení:

  • čtení slabik + procvičovat slabiky s novými písmeny, skládání první slabiky z písmen (např. máma –> složit slabiku má)
  • psaní písmen a slabik e, é, l, m, i, í, u, ú, ů, le, me, li, lu
  • počítání v oboru do 5 + rozklad čísel!!!

Pokud se dítě neúčastní výuky (nemoc, rodinné důvody), je nutné kromě elektronické omluvenky na e-mail zapsat omluvenku také písemně do žákovské knížky (sekce Omluvný list str. 28). 

Odkaz pro přihlášení do aplikace Bakaláři: https://zsmsvrbovec.bakalari.cz/login

_______________________________________________________________________________________

Prosím rodiče, aby každý den připravili do aktovky učebnice potřebné do jednotlivých předmětů podle rozvrhu:

ČJ – Živá abeceda (modrá) Moje první psaní (fialová), sešit s krtkem, Písanka 1

M – Matematika, číslice a tečky + desky na číslice, sešit se šnekem

Prv – Já a můj svět

V aktovce musí být dále žákovská knížka a deníček na úkoly (v deskách) a vybavené pouzdro (ořezané tužky, pastelky, ořezávátko, nůžky, guma, lepidlo)

 

 

 

Články třídy