1. B třída

V úterý 4.1. jedeme předem objednaným autobusem do Městského divadla ve Znojmě na představení O princezně se zlatou hvězdou na čele. Do školy s sebou všechno učení.
Vážení rodiče,
přeji Vám i dětem krásné, klidné, pohodové a ve zdraví prožité Vánoce, do nového roku jen to nejlepší.
Děkuji za vzájemnou spolupráci a s dětmi se uvidíme ve škole po prázdninách v pondělí 3. 1. 2022.

třídní učitelka Diana Čechová
POZOR ČTĚTE
Od pondělí 20. – 22.12. prezenční výuka ve škole

Více než polovina dětí má negativní výsledek testu nebo nebyly v karanténě. To znamená, že v pondělí 20. 12. – 22. 12. můžou do školy přijít děti, které nejsou v karanténě a děti, které budou mít potvrzení o negativním testu. Důležité je zaslat na cechova.diana@zsmsvrbovec.cz nebo v pondělí ráno přinést do školy potvrzení (certifikát o negativním výsledku testu, který vám krátí  karanténu). Ostatní budou doma pracovat podle zadání na webových stránkách.
Vyučování končí v 11:00. Družinové děti odchází do ŠD, kde od 20.12. do 22.12. 2021 z organizačních důvodů neprobíhají kroužky.
DŮLEŽITÁ ZMĚNA
Od čtvrtka 16. 12. – 17. 12. probíhá ONLINE VÝUKA dle rozvrhu distanční výuky.
Skupiny budou spojeny.
Pomůcky na DV 17. 12.  slabikář, PS ke slabikáři, malý sešit do M, PS na matematiku, zelenou složku (kartičky s čísly 0 – 10), mazací tabulku s fixem, pouzdro. Sledujte, prosím denně stránky třídy, kde budou úkoly na doplnění. Děkuji

7:35 –  7:55 8:00 – 8:20 8:35 – 8:55
po ČJ 1. + 2. skupina M 1. + 2. skupina ČT 1. + 2. skupina
út ČJ 1. + 2. skupina M 1. + 2. skupina
st ČJ 1. + 2. skupina M 1. + 2. skupina
čt ČJ 1. + 2. skupina M 1. + 2. skupina ČT 1. + 2. skupina
ČJ 1. + 2. skupina M 1. + 2. skupina ČT 1. + 2. skupina

DIVADLO
Prosím, přinést 240 Kč na 4 divadelní představení + 100 Kč na autobus. Děkuji

Věci v aktovce je potřeba každý den kontrolovat, strouhat tužky a pastelky, podepisovat informace v ŽK nebo úkolníčku.
Domácí úkoly budou mít děti označené domečkem u cvičení.
Děkuji.  třídní učitelka Diana Čechová