Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

1. třída – učivo

Týden: 14. 10. 2019 – 18.10. 2019

 

ČJ 14.10.  procvičování čtení slabik – smart tabule, vyvození písmene O,- ŽA s.32, písanka s.1,2

domácí úkol : procvičujte čtení a psaní slabik (skládání z vystřižených pismen, rozkládání slabik na písmena)

písanka s. 1 (nakopírovaný list- děti píší celou stranu, nebo zatržené řádky) – mají jen ty děti, které potřebují cviky docvičit

M 14.10.procvičování sčítání do 3, řešení slovních úloh – zápis příkladu z kartiček (1 + 1 = 2), číslice 3 PS s. 26

domácí úkol: dopsat číslici 3 PS s. 26

 

Pr 9.10. Podzim v sadu učebnice  s.15

11.10. Podzim v sadu – procvičování přiřazování ovoce ke stromu nebo keři. Učebnice s. 15

ostatní
 Zaplaťte, prosím : výtvarný materiál 150,- Kč, kopírování 100,- Kč, SR 100,- Kč (platí nejstarší sourozenec)