Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

1. třída – učivo

Týden: 10. 2. 2020 – 14.2. 2020

ČJ 14.2. slabikář s.43, s.44 , přepis vět ze slabikáře, cvičný diktát – děti, které nedostaly jedničku by měly psát diktáty, písanka 3 – s.3, 4

domácí úkol :  písanka 3 – s.5 3 řádky,  procvičovat čtení, po prázdninách si děti vezmou do školy písanku 2- zimu (na poslední stranu budeme psát cvičné diktáty, písanku 3, i sešit sluníčko

13.2. slabikář s.42 – , procvičování slov s písmenem r, přepis vět ze slabikáře s.39(Ušila jí je teta Miluše. Máma na šaty vyšila motýla.) do písanky sluníčko; pracovní list – cvičení 3. – dopisování slov do textu podle prac. sešitu s.18 – opis z tabule; písanka 3 s.2 – dokončení , s.3 2 řádky

domácí úkol – pracovní list – dopsat 3 slova podle textu v PS s.18; písanka 3 – dokončit s. 1; procvičovat čtení, pozornost při čtení, umět sledovat text, když čte někdo jiný – číst spolu ve dvojici

 

12.2. – slabikář s.42- písmeno r , procvičování a psaní slov se 2 souhláskami na začátku – pracovní list, písanka zima s. 39, písanka 3 s.  písmeno r   s.2 – 5 řádků

domácí úkol písanka 3 s.1 – 5 řádků

11.2. – slabikář s.41, procvičování slov se 2 souhláskami  sta, stu, … , pracovní list – čtení s porozuměním, psaní slov podle obrázků ( šípek, pásek, penál, vlak, mléko, moped, kajak, plave), písanka zima- přepis s.39  -2 řádky,PS s. 19/tulipán a srdíčko

domácí úkol : písanka zima – dopsat s.38 (některé děti stačily dopsat ve škole), procvičujte čtení

 

10.2. – slabikář s. 40, PS s.18, pracovní list – 1.procvičování psaní slov, cv.2 – odpovědi na otázky – podle textu PS s.18 Míšův nápad (psaní perem psacím písmem); písanka zima  – diktát, nácvik písmene Š

domácí úkol : procvičování čtení PS s.18, pracovní list cv. 1 napsat slova psacím písmem podle obrázků, cv. 2 /jen, kdo nenapsal ve škole (psaní perem psacím písmem)

 

M 14.2. PS s.10

domácí úkol:  děti, které nenapsaly včera úkol PS s.9/4

13.2.  PS s.9

domácí úkol:PS s. 9/4 , procvičovat rozklad čísla 9 ,

11.2. nácvik čísla 9/ náhrdelník, měsíc – 2 řádky PS s.7, 81,2,3,4,5,

10.2. PS s.6, 7/ 1 řádek

domácí úkol : procvičovat sčítání a odčítání typu    . + 5 = 8;      7 – .  = 5  ( v tomto pololetí budeme psát, každé úterý test.

 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-5/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-5

 

Pr ÁJA JE NEMOCNÁ –  UČEBNICE S.42

domácí úkol : rozlišit nemoc a úraz

 

 

 

 

ostatní
Vrbovec 3. 2. 2020

Vážení rodiče, z důvodu nemoci paní vychovatelky H. Jarmarové se s
platností od 3. 2. 2020 až do odvolání ruší všechny kroužky ve ŠD /
Šikulka, Barvička, Tvořílek , Čtenářský klub, Klub chytrých hlaviček a
Povídálek/. Děti, u nichž se bude po tuto dobu lišit doba odchodu ze ŠD,
musí mít písemnou omluvenku podepsanou zákonným zástupcem, není možné
omlouvat jen na základě domluvy po telefonu.

Děkujeme za pochopení

Ve čtvrtek 30.1.  ve 4. vyučovací hodině dostanou děti výpis pololetního vysvědčení.

 Zaplaťte, prosím : divadlo 500,-Kč, výtvarný materiál 150,- Kč, kopírování 100,- Kč, SR 100,- Kč (platí nejstarší sourozenec)