Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

2. A třída

16.9.2019 – 20.9.2019

ČJ – Opakování učiva 1.třídy. Psaní a znalost písmen písmen celé abecedy. Slabiky dy/di, ty/ti, ny/ni. Slabiky dě, tě, ně. Psaní jednoduchého diktátu – slova, krátké věty. Čtení s porozuměním, čteme nahlas každý den 2 x 20 minut.

M – Opakování učiva 1.třídy. Numerace do 20, manipulace s předměty, počítání prvků, vytváření souborů s daným počtem prvků do 20, porovnávání čísel. Orientace na číselné ose 0 – 20, přechod přes základ 10 – sčítání a odčítání do 11. Rovinné útvary trojúhelník, čtverec, obdélník a kruh

 

PR – Škola a její okolí, orientace, popis. Doprava, bezpečnost.

Články třídy