2. A třída

Týden 23. 1. – 27. 1. 2023

PÁTEK  27. 1. 2023

Trénujte vybranou básničku. V pondělí budeme mít třídní kolo recitační soutěže. 

Udělejte opravy v sešitech. 

Někdo neměl podepsané v ŽP zkrácené vyučování 31. 1. 2023. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – procvičování

M – str. 71 – dle zadání

PÍS – str. 6

ČTVRTEK  26. 1. 2023

Děti by už měly umět vyjmenovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky, krátké a dlouhé samohlásky, dvojhlásky. (Občas prosím zopakujte.)

Mstr. 7 cv. 6, procvičujte podobné typy příkladů 

Trénujte vybranou básničku. V pondělí budeme mít třídní kolo recitační soutěže. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – prac. list – doplňování ú/ů

M – str. 7 dle zadání

PRV – str. 45 dle zadání, umět pojmenovat různé části těla (dětem se plete holeň, lýtko, kotník)

ČÍT – str. 82 – 84

PÍS – str. 5

 

ÚTERÝ 24. 1. 2023

ČÍT – str. 81 – dočíst článek (hlasité čtení)

PÍS str. 4 přepis básničky KAMARÁDI

Zítra jedeme do plavání.

Každý si vybere báseň, kterou bude recitovat ve třídním kole recitační soutěže. Ti nejlepší budou vybráni do školního kola. Dnes jsme se básničky začali učit. Na naučení mají děti týden.

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ- Š – str. 93 cv. 2 (přepsat slova podle abecedy, rozdělit na slabiky a označit samohlásky kroužkem a souhlásky křížkem

M – str. 5 dle zadání

PRV – str. 44 dle zadání

PÍS – str. 4

ČÍT – str. 79 – 81

PONDĚLÍ 23. 1. 2023

VYČISTIT FOLII

ČJ str. 106 cv. 2 – přepsat věty a doplnit do ČJ – DÚ

Každý si vybere báseň, kterou bude recitovat ve třídním kole recitační soutěže. Ti nejlepší budou vybráni do školního kola. Dnes jsme se básničky začali učit. Na naučení mají děti týden.

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ- Š – rozdělení souhlásek (tvrdé, měkké, obojetné) a umět je vyjmenovat

M – str. 4 dle zadání

 

Týden 16. 1. – 20. 1. 2023

PÁTEK 20. 1. 2023

M – FOLIE – sloupeček 77, 78

Prohlédnout sešity a dodělat opravy.

ČÍST NAHLAS VLASTNÍ KNIHU (Hlas klesne na konci věty!)

 

ČTVRTEK 19. 1. 2023

ČJ –  PRAC. LIST – 1. cvičení s kytičkou – od slova ZUZANA do konec přepsat do sešitu ČJ – DÚ

M trénujte všechny typy probraných příkladů. 

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

Zítra je geometrie – s sebou pravítko.

 

STŘEDA 18. 1. 2023

M – str. 77 cv. 6, 7, 8

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

Písanku 1. díl už děti nemusí nosit.

Zítra není doučování – prosím, podepište lísteček.

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

M – str. 76 dle zadání

ČJ – opakování ú/ů

ÚTERÝ 17. 1. 2023

M – str. 77 cv. 3, 4, 5

PRVs. 37 cv. M3

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

Zítra jedeme do plavání.

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

M – str. 75 dle zadání, 76 cv. 1,2,3,4,5

PONDĚLÍ 16. 1. 2023

ČJ str. 91 cv. 3a – přepis do ČJ – DÚ (rozděl slova na slabiky čarou a označ dvojhlásku kroužkem (viz ČJ -Š)

DODATEČNÉ UPOZORNĚNÍ: Sešity ČJ – DÚ  zůstaly pravděpodobně nerozdány, proto prosím napište DÚ do školního. Děkuji

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

Zítra píšeme opakovací test v PRV na město/vesnice/domov.

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ  – str. 91 cv. 2 do ČJ – Š

M – str. 74 dle zadání

PÍS – str. 39 4 řádky

Týden 9. 1. – 13. 1. 2023

PÁTEK 13. 1. 2023

M –str. 73 cv. 3

PÍSstr. 38 dokončit stranu

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

M – str. 73 – dle zadání

ČJ – procvičování Ú/Ů

PÍS – str. 38, 40

 

ČTVRTEK 12. 1. 2023

M –str. 72 cv. 4

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

M – str. 72 – dle zadání

 

STŘEDA 11. 1. 2023

M – FOLIE – 73, 74

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

Zítra jedeme do divadla. S sebou učení do ČJ, M, PÍSANKA.

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

M – str. 71 – dle zadání

 

ÚTERÝ 10. 1. 2023

ČÍT – str. 72 – PŘEČÍST 

ČJstr. 90 cv. 8 a, b (přepsat do sešitu ČJ – DÚ – správně doplnit Ů/Ú)

Zítra píšeme pololetní práci z ČJ. Jedeme do plavání. ( S sebou věci do ČJ a M, svačinu, plavání. )

Ve čtvrtek jedeme do divadla na pohádku Z obušku z pytle ven.

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – sluníčko – str. 19 cv. 4 – dle zadání

M – pololetní písemná práce

PÍS. – str. 37 – dopsat stranu

HČ – str. 49 – dle zadání

PONDĚLÍ 9. 1. 2023

M str- 70 cv. 5

ČÍT – str. 70 – 71 – PŘEČÍST 

Zítra píšeme pololetní práci z M. S sebou pravítko.

Ve středu jedeme do plavání a ve čtvrtek do divadla na pohádku Z obušku z pytle ven.

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – str. 90 cv. 7 a) do ČJ – Š (dva sloupečky Ú/Ů – roztřídit slova)

M – str. 70 dle zadání

PÍS. – str. 37 – 4 řádky

HČ – str. 52 – dle zadání

 

Týden 3. 1. – 6. 1. 2023

PÁTEK 6. 1. 2023

str. 50 – 51 – přečíst + namalovat paní zámku

PŘÍŠTÍ TÝDEN PÍŠEME POLOLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE:

ČJ – diktát, vlastní jména, slova nadřazená, podřazená, souřadná, druhy vět, slova protikladná a stejného významu, dělení slov na slabiky, řazení slov podle abecedy

M – slovní úloha, příklady se závorkami, počítání do 100 bez přechodu přes základ 10, rýsování úsečky, porovnávání čísel…

PODEPIŠTE PROSÍM V ÚKOLNÍČKU SDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

M – str. 69 cv. 10, 11

– geometrie – opakování úsečka – body, které leží/neleží na úsečce

ČJ – sluníčko str. 19 cv. 3

HČ – str. 48 dle zadání

PÍS – str. 36

ČTVRTEK 5. 1. 2023

ČJsluníčko str. 18 cv. 2 – dokončit

M str. 69 cv. 1 – přepsat a vypočítat do M – DÚ (pište pod sebe do jednoho sloupce) 

str. 46 – 47 (Zítra zkoušíme čtení na známky. Hlas na konci věty klesá. )

Vážení rodiče,

v době od 12.15 hod. – 13.00 hodin budeme s dětmi ze školní družiny chodit na procházky mimo školu. V tuto dobu nebude možné si děti vyzvedávat. Toto upozornění se týká žáků 1. a 2. tříd po dobu měsíců leden – březen. Důvodem jsou nevhodné podmínky na školním hřišti.

Děkujeme za pochopení. Vychovatelky ŠD

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

M – str. 67 cv. 3, 4, 5

      str. 69 cv. 2, 3, 5, 7, 8, 9

ČJ – sluníčko str. 18 cv. 2

PRV – str. 33, 34

 

STŘEDA 4. 1. 2023

M str. 68 cv. 3 (některé děti stihly ve škole) 

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

M – str. 67 cv. 2

ÚTERÝ 3. 1. 2023

ČJ – sluníčko str. 17 cv. 6 – poslední 3 slova (napsat všechny 4 možnosti rozdělení slova na konci řádku (o – malovánky, oma – lovánky…)

ČÍTstr. 68 (dočíst 3. část textu, nácvik slov v modrém rámečku) 

Zítra jedeme do plavání. S sebou vše do ČJ, M, svačina, plavání. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

M – str. 67 cv. 1 a, b, c 

      str. 68 cv. 1, 2

ČJ – sluníčko str. 17 cv. 6

PRV – str. 32

 

 

 

POMŮCKY DO DRUHÉ TŘÍDY

Pokud jsou věci v dobrém stavu, stačí ty z první třídy.

V PENÁLU:                                                                                              

 • pastelky (min.10 barev)- nejvhodnější trojhranné
 • obyčejná tužka č. 2 (2x), č. 3 (2x)
 • ořezávátko, měkká guma
 • kvalitní nůžky se zakulacenou špičkou
 • pero 2x
 • lepidlo v tyčince
 • smazatelný fix k tabulce
 • krátké pravítko

V KUFŘÍKU (VV a PČ): 

 • kelímek na vodu
 • igelit na lavici
 • hadřík, houbička na nádobí
 • zástěra nebo větší starší triko
 • plastová podložka na modelování
 • anilinky
 • temperové barvy (10 barev)
 • paleta
 • suché pastely (6 barev)
 • štětce (2 x plochý a 2 x kulatý různé velikosti)
 • modelína
 • voskovky
 • lepidlo v tyčince
 • zmizík
 • černý široký permanentní fix

POMŮCKY NA TĚLESNOU VÝCHOVU (podepsané v látkovém sáčku):

 • triko a kraťasy, na ven tepláky/legíny
 • boty do tělocvičny se světlou podrážkou
 • boty na ven (pokud bude teplé září, budeme chodit ven)

OSTATNÍ POMŮCKY A POTŘEBY:

 • přezůvky
 • papírové kapesníčky v krabičce
 • desky na sešity (malé + velké)
 • plastový rychlovazač A4 + 10 eurofolií
 • obaly na učebnice (sešity nemusíte)
 • dlouhé pravítko a trojúhelník s ryskou (budeme potřebovat později)

VŠECHNY POMŮCKY JE DOBRÉ MÍT PODEPSANÉ, JEDINĚ TAK SE VRÁTÍ MAJITELI.

KDYŽ SI S NĚČÍM NEVÍTE RADY, NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT.

 

Články třídy

Učivo