2. A třída

Týden 29. 5. 2023 – 2. 6. 2023

Čtvrtek 1. 6. 2023

UDĚLEJTE OPRAVY V SEŠITECH

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

Zítra jedeme do kina a pak na procházku Gránicemi. Bližší informace mají děti na lístečku v úkolníčku. Je nutné mít pevnou obuv. 

Středa 31. 5. 2023

M – str. 66 cv. 6

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

V pátek 2. 6. jedeme do kina a pak na procházku Gránicemi. Děti dnes dostaly bližší informace na lístečku. Je nutné mít pevnou obuv. 

 

Úterý 30. 5. 2023

ČJ – sluníčko – str. 37 cv. 1 – poslední řádek – seřadit podle abecedy

M – trénovat příklady na násobení a dělení 2, 3, 4, 5 (je potřeba to umět hbitě)

VYČISTIT FOLII

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

Dnes proběhla poslední hodina kroužku AJ – HROU. 

Pondělí 29. 5. 2023

M – PL – sloupeček 57, 58 (procvičování + a – do 100)

    – trénovat příklady na násobení a dělení 2, 3, 4, 5 (je potřeba to umět hbitě).

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

V pátek 2. 6. jedeme do kina a pak na procházku Gránicemi. Děti dnes dostaly bližší informace na lístečku. Je nutné mít pevnou obuv. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 65 cv. 4, 5, 8 dle zadání, folie sl. 23, 24

ČJ – str. 148 cv. 15  – ústně 

– str. 154 cv. 1 – napsat do ČJ – Š slova podle abecedy, rozdělit na slabiky

PÍS – str. 33 – hádanky + barvy duhy

Týden 22. 5. 2023 – 26. 5. 2023

Pátek 26. 5. 2023

ČJ – str. 146 cv. 10 – do ČJ – DÚ (spojit věty jednoduché spojkami v souvětí – spojky vybírat z nabídky)

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

 M- Trénovat příklady na násobení a dělení 2, 3, 4, 5 (je potřeba to umět hbitě).

https://wordwall.net/cs/resource/17188924/jazyk-%c4%8desk%c3%bd/2-j%c4%8d-t%c5%99i%c4%8f-p%c5%99edlo%c5%beky-a-spojky

https://wordwall.net/cs/resource/56364823/slovn%C3%AD-druhy-2-t%C5%99%C3%ADda

https://wordwall.net/cs/resource/27757039/matematika/slovn%c3%ad-%c3%balohy-mal%c3%a1-n%c3%a1sobilka

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 83 cv. 1, 2

ČJ – str. 146 cv. 11 – seřadit věty podle posloupnosti, vyhledat a označit slovesa 

Nadcházející akce:  2. 6. KINO, 7. 6. VÝLET ZOO JIHLAVA

Čtvrtek 25. 5. 2023

M – str. 65 cv. 6 

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

Trénovat příklady na násobení a dělení 2, 3, 4, 5 (je potřeba to umět hbitě).

Zítra proběhne focení třídy. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 64 cv. 4, str. 65 cv. 1, 2, 7

ČJ – PL – PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN str. 36 cv. 2, 3, 4

PRV – str. 66 cv. 1

Středa 24. 5. 2023

Udělejte opravy v sešitech.

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

M – trénovat příklady na násobení 2, 3, 4, 5 (je potřeba to umět hbitě)

 V pátek proběhne focení třídy. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 64 dle zadání

ČJ – PL – PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN str. 36 cv. 1

Úterý 23. 5. 2023

M  – str. 63 cv. 2 

      – trénovat příklady na násobení 2, 3, 4, 5 (je potřeba to umět hbitě) 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4-5/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5/priklady.html

https://wordwall.net/cs/resource/52561674/podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na-a-slovesa

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

Děti dostaly lístek na FOTOGRAFOVÁNÍ, které proběhne v pátek 26. 5. v 8:25 hod. v malé tělocvičně – vyplnit podle zájmu a přinést prosím zpět. Pokud požadujete foto skupinky dětí – dělá se fotka pro každého na snímku. Je potřeba se mezi sebou domluvit, kdo foto zaplatí. 

Probrané učivo, doplní si chybějící žáci:
M – str. 63  dle  zadání
Hravá čítanka str. 77, 78, 79
PRV zopakovat názvy ovoce, zeleniny a zařazení do příslušné skupiny

Pondělí 22. 5. 2023

ČJ – sluníčko str. 36 cv. 3 – očíslovat pořadí slov ve větě, zbytek nedělat

M – umět násobky 5

– str. 76, 77 PŘEČÍST

PRV- zítra píšeme malou prověrku na ovoce a zeleninu. 

Děti dostaly lístek na FOTOGRAFOVÁNÍ, které proběhne v pátek 26. 5. v 8:25 hod. v malé tělocvičně – vyplnit podle zájmu a přinést prosím zpět. Pokud požadujete foto skupinky dětí – dělá se fotka pro každého na snímku. Je potřeba se mezi sebou domluvit, kdo foto zaplatí. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 62 dle zadání

PÍS – str. 32

Týden 19. 5. 2023 – 23. 5. 2023

Pátek 19. 5. 2023

PÍS – str. 28 – celá strana KRASOPISNĚ

M – trénovat příklady na násobení 2, 3, 4 (je potřeba to umět hbitě)

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4/priklady.html

https://wordwall.net/cs/resource/56364823/slovn%C3%AD-druhy-2-t%C5%99%C3%ADda

https://wordwall.net/cs/resource/14997742/t%C5%99%C3%ADd%C3%ADme-slovn%C3%AD-druhy-2-t%C5%99%C3%ADda

https://wordwall.net/cs/resource/31452645/p%c5%99%c3%adrodov%c4%9bda/rozd%c4%9blen%c3%ad-ovoce-a-zeleniny

https://wordwall.net/cs/resource/13156358/ovoce-t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD

 

Chválím všechny děti, které nezapomněly a přinesly dnes knihu.

V pátek 2. 6. pojedeme do KINA. Vybíráme 100,- Kč na vstup. Autobus bude hrazený z FONDU SDRUŽENÍ RODIČŮ.

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 82 dle zadání

ČJ – sluníčko str. 36 cv. 4

– Pl – podstatná jména a slovesa

 

Čtvrtek 18. 5. 2023

ČJ – sluníčko – str. 35 cv. 2 (vyznač puntíkem ve větě, kam patří slovo v závorce. Nakonec vyber 3 věty a přepiš s doplněným slovem na linky)

M – trénovat příklady na násobení 2, 3, 4 (je potřeba to umět hbitě)

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4/priklady.html

Zítra si děti přinesou knihu, kterou doma právě čtou. 

V pátek 2. 6. pojedeme do KINA. Vybíráme 100,- Kč na vstup. Autobus bude hrazený z FONDU SDRUŽENÍ RODIČŮ.

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

PÍS – str. 31 – psaní vlastních jmen, rýmy

M -PL , opakování nás. a děl 2, 3, 4 a sčítání a odčítání di 100

ČJ – PL – vyvození SPOJEK, určování VJ a Souvětí

PRV – str. 23

Středa 17. 5. 2023

M  – FOLIE – SL. 17, 18

      – trénovat příklady na násobení 2, 3, 4 (je potřeba to umět hbitě) 

PRV –  str. 22 poznat názvy ovoce a zeleniny, umět zařadit ovoce do skupiny (malvice, peckovice, bobule) 

V pátek 19. 5. si děti přinesou knihu, kterou doma právě čtou. 

V pátek 2. 6. pojedeme do KINA. Vybíráme 100,- Kč na vstup. Autobus bude hrazený z FONDU SDRUŽENÍ RODIČŮ.

Úterý 16. 5. 2023

M  – PL – sloupeček 9, 13, 14 (některé děti stihly ve škole) 

      – trénovat příklady na násobení 2, 3, 4 (je potřeba to umět hbitě) 

PRV –  str. 22 poznat názvy ovoce a zeleniny, vymalovat, umět zařadit ovoce do skupiny (malvice, peckovice, bobule) 

V pátek 2. 6. pojedeme do KINA. Vybíráme 100,- Kč na vstup. Autobus bude hrazený z FONDU SDRUŽENÍ RODIČŮ.

 

Týden 9. 5. 2023 – 12. 5. 2023

Pátek 12. 5. 2023

HČ – str. 72 – 73 – čtení na krásu (příští týden zkoušíme)

M  – trénovat příklady na násobení 2, 3, 4 (je potřeba to umět hbitě) 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

https://wordwall.net/cs/resource/15804717/hledej-slovesa-a-podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na-2-t%C5%99%C3%ADda

V pondělí přijde do školy Seiferos – budou nám předvádět dravce. Zvolte prosím vhodné oblečení, budeme za vhodného počasí venku (8.00 – 9:30) 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

HČ – str. 71 dle zadání

M – str. 55 – jednotky objemu (litr), cv. 7 do sešitu M-Š

     – str. 59 cv. 5, 6, 7,    str. 60 cv. 4

ČJ – str. 138 cv. 1 (odůvodnit, vyhledat slovesa a vypsat je do sešitu ČJ – Š) 

Čtvrtek 11. 5. 2023

M  – FOLIE – sloupeček 15, 16 (kdo nestihl ve škole – udělá i 13, 14) 

 – trénovat násobky 4, příklady na násobení 2, 3, 4 (je potřeba to umět hbitě) 

ČJ – umět poučku slovesa – vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají.

Kdo může. ať si zítra přinese menší papírovou tašku na přenos květináče. 

Děti dostaly přihlášku do družiny na příští školní rok. Vyplněné, ale i prázdné (pokud nebudete mít zájem), pošlete zpět. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

ČJ – sluníčko – str. 34 cv. 14, 15

M – str. 58 cv. 3, 4, 5, 6

PRV – str. 21 – ptáci a savci + PL – lístečky (stavba těla ptáků a savců) 

ČÍT – str. 125 

PÍS – str. 30 – celá dle zadání 

Středa 10. 5. 2023

ČJ – sluníčko – str. 33 cv. 13

M  – trénovat násobky 4, příklady na násobení 2, 3, 4 (je potřeba to umět hbitě) 

Udělejte opravy v sešitech – diktáty, čj – š… 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 58 cv. 1, 2, 7, 8

ČÍT – str. 124 – Nespokojený vláček – rýmy

Úterý 9. 5. 2023

M – str. 57 cv. 6

     –  trénovat násobky 4!!! (Zítra zkoušíme)

Kdo může, ať si zítra přinese jehlu na šití. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 57 dle zadání

ČJ – str. 141 cv. 5 b (přepis do ČJ – Š)

HČ – str. 70 DLE ZADÁNÍ (osmisměrka, křížovka) 

 

Týden 2. 5. 2023 – 5. 5. 2023

Pátek  5. 5. 2023

M – FOLIE – sloupeček 11, 12

     –  trénovat násobky 4

– str. 68 – 69 – umět hezky přečíst

Ve škole se opět vyskytly vši. Prohlédněte prosím PEČLIVĚ dětem hlavy. Děkuji

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 55 cv. 2, 3, 4, 5

ČJ – SLUNÍČKO – str. 33 cv. 12

HČ – str. 68 – 69

Čtvrtek  4. 5. 2023

M – str. 56 cv. 4

     –  trénovat násobky 4

VYČISTIT FOLII. 

Kdo má možnost, ať si příští středu přinese jehlu na šití. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 56 cv. 1, 2, 3

ČJ – SLUNÍČKO – str. 32 cv. 11

 

Středa  3. 5. 2023

ČJ str. 140 cv. 2 – přepsat + správně doplnit do ČJ – DÚ

M – trénujte příklady na nás. a děl. 2, 3

Kdo má možnost, ať si příští středu přinese jehlu na šití. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 53 cv. 9

Úterý  2. 5. 2023

ČJ – PL – hrad z kostek – doplnit písmenko a vymalovat

M – trénujte příklady na nás. a děl. 2, 3 (zítra píšeme diktát příkladů) 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

ČJ – sluníčko – str. 32 cv. 10

M – str. 54 dle zadání

PRV – str. 64 – obrázek k březnu (například květina) , cv. 2 – dopsat mládě

– str. 65 cv 1 – dopsat věty

PÍS – str. 27 – půl stránky

Týden 24. 4. 2023 – 28. 4. 2023

Pátek  28. 4. 2023

ČJ -PL – napsat pohled mamince (správně adresu, text může být například pozdrav z výletu)

MTrénovat příklady na nás. a dělení 2, 3 (v úterý budeme psát matematický diktát příkladů)

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

Děti si vzaly domů tělocvik na vyprání. Připravte jim prosím oblečení vhodné na ven (dlouhé tepláky/legíny, mikina). Boty si mohou brát před TV z šatny, ale je potřeba myslet na to, aby v den TV měli vhodnou obuv na cvičení( ne sandály, baleríny apod.) Cvičební úbor přinést do pátku. 

Přeji všem pěkný prodloužený víkend 🙂 

Čtvrtek 27. 4. 2023

M – FOLIE – sloupeček 5, 6 (Trénovat příklady na nás. a dělení 2, 3!!!)

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

https://wordwall.net/cs/resource/6385832/matematika/n%c3%a1soben%c3%ad-3

https://wordwall.net/cs/resource/37649613/matematika/n%c3%a1soben%c3%ad-3

ČJ – sluníčko – str. 31 cv. 9 (napsat slova s párovou souhláskou na konci) – 14 slov

– str. 66 – číst

 

 

Středa 26. 4. 2023

M – str. 52 cv. 1 – dokončit

Trénovat příklady na nás. a dělení 2, 3. 

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

Zítra jedeme do divadla na představení Velká divadelní pohádka. S sebou věci na ČJ A M.

 

Úterý 25. 4. 2023

ČJ – str. 137 cv. 4a – přepsat a doplnit do ČJ – DÚ

M – Procvičujte příklady na nás. a děl. 3 (3 . 5, 12 :3 apod.) 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

Ve čtvrtek jedeme do divadla na představení Velká divadelní pohádka. S sebou věci na ČJ A M.

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 51 dle zadání

PRV – str. 61 – dopsat

 

Pondělí 24. 4. 2023

M – str. 50 cv. 4

Násobky 3 – umět vyjmenovat. 

ČÍT – str. 122 – 123

UMĚT ZVÍŘECÍ RODINY (samec, samice, mládě) – zítra píšeme test

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 50 dle zadání

ČJ -str. 137 cv. 2 do ČJ – Š – napsat doplňovaná slova

PÍS – str. 26 dokončit

 

Týden 17. 4. 2023 – 21. 4. 2023

Pátek 21. 4. 2023

ČJ – sluníčko – str. 30 cv. 7 – doplnit a napsat doplněná slova

UMĚT ZVÍŘECÍ RODINY (samec, samice, mládě)

https://wordwall.net/cs/resource/12626110/hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1-zv%C3%AD%C5%99ata

https://wordwall.net/cs/resource/32684064/hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1-zv%C3%AD%C5%99ata

Trénujte příklady na násobení 2 a dělení 2 (na dvě stejné části). Je nutné tyto příklady umět hbitě počítat. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 79 dle zadání,  str. 80 cv. 1, 3

ČJ -str. 135 cv. 4 do ČJ – Š

Čtvrtek 20. 4. 2023

PÍS – str. 26 – napsat básničku KRTEK

PRV – str. – 60 – 61 UMĚT ZVÍŘECÍ RODINY (dětem se plete sele, tele, jehně) 

Trénujte příklady na násobení 2 a dělení 2 (na dvě stejné části). Je nutné tyto příklady umět hbitě počítat. 

S dětmi jsme dočetli knihu Z deníku kocoura Modroočka. Zkuste se zaregistrovat a čtením přispět na dobrou věc 🙂  I tohle může být fajn motivace ke čtení… 

https://www.ctenipomaha.cz/cs/knihy/knihy-pro-1-5-tridu/z-deniku-kocoura-modroocka?offset=43

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 49 dle zadání (+ žlutý sloupec na str. 47)

ČJ – sluníčko str. 30 cv. 6

HČ – str. 62, 63 (pohlednici ne) 

PRV – str. 60 – 61

Středa 19. 4. 2023

M – str. 46 cv. 5 – růžová kytička – příklady napsat do sešitu M – DÚ

Trénujte příklady na násobení 2 a dělení 2 (na dvě stejné části). Je nutné tyto příklady umět hbitě počítat. 

Vybíráme 400 Kč – viz lístek v úkolníčku. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 47 dle zadání (žlutý sloupec ne!!)

ČJ – str. 135 cv. 2 do ČJ – Š

PÍS – str. 25 – dokončit stranu

Úterý 18. 4. 2023

ČJ – str. 132 cv. 5 b – přepis do ČJ – DÚ (podtrhnout doplňované písmeno) 

M – Trénujte příklady na násobení 2 a dělení 2 (na dvě stejné části). 

Vybíráme 400 Kč – viz lístek v úkolníčku. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI) :

M – str. 46 dle zadání

PRV – str. 62 domácí ptáci – dle zadání

PÍS – str. 25 – 3 řádky

Pondělí 17. 4. 2023

ČJ – PL – KLAUN

M – FOLIE – 3, 4 (Trénujte příklady na násobení 2 a dělení 2 (na dvě stejné části). 

ČÍST VLASTNÍ KNIHU NEBO ČÍT. STR. 120 (SEMAFOR)

Vybíráme 400 Kč – viz lístek v úkolníčku. 

 

Týden 11. 4. 2023 – 14. 4. 2023

Pátek 14. 4. 2023

PÍS – str. 24 dokončit stranu (napsat 3 slova – rébusy + obrázek), opravy!!! 

M – Trénujte příklady na násobení 2 a dělení 2 (na dvě stejné části). 

ČÍST VLASTNÍ KNIHU NEBO 

UDĚLAT OPRAVY V SEŠITECH – Diktáty, PS sluníčko, ČJ – Š, ČJ – DÚ

Děti dostaly list k SEBEHODNOCENÍ. Udělejte si prosím čas a pomozte jej dětem do pondělí vyplnit. Je to pro mě zpětná vazba. Nezapomeňte dole podepsat. Děkuji

NÁMĚTY K PROCVIČOVÁNÍ: 

https://wordwall.net/cs/resource/55097322/n%C3%A1soben%C3%AD-2

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/D-T/cviceni.html

https://wordwall.net/cs/resource/52931939/ciz%c3%ad-jazyk/dopl%c5%88-slovesa

Čtvrtek 13. 4. 2023

M – sešit M – Š – vytvořit 4 příklady podle mřížky 

PEČLIVĚ VYČISTIT FOLII

ČÍST VLASTNÍ KNIHU NEBO ČLÁNEK V HČ str. 60

Děti dostaly list k SEBEHODNOCENÍ. Udělejte si prosím čas a pomozte jej dětem do pondělí vyplnit. Je to pro mě zpětná vazba. Nezapomeňte dole podepsat. Děkuji

Rodiče, kteří projevili zájem o třídní schůzky s dítětem, ať se prosím přihlásí přes email k termínu. Děkuji

Středa 12. 4. 2023

ČJ – str. 132 cv. 5 a – do ČJ – DÚ (podtrhnout doplněné písmeno) 

M – procvičujte příklady na násobení 2 (zítra píšeme diktát příkladů) 

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

 

Úterý 11. 4. 2023

M – FOLIE – 63, 64 – některé děti stihly ve škole

ČT – žlutá čítanka str.  116 – 117 – přečíst nahlas 

Připomínka rodičům, kteří mají zájem o třídní schůzky s dítětem: Zítra v 18:00 vám přijde email, ve kterém se můžete napsat k časovému termínu schůzky. který vám bude nejvíce vyhovovat. 

Týden 3. 4. 2023 – 5. 4. 2023

Středa 5. 4. 2023

DÚ – procvičujte příklady na násobení a každý den chvilku číst

Krásné Velikonoce všem a s dětmi se uvidíme ve škole v úterý 11. 4. 

Úterý 4. 4. 2023

ČJ – sluníčko – str. 28 cv. 1

             Procvičovat násobky 2 a příklady na násobení 2 (2 . 3, 2.8 apod.)

ČÍST VLASTNÍ KNIHU

STŘEDA: červená nebo zelená barva

Pondělí 3. 4. 2023

M – str. 39 cv. 4, 5

             Procvičovat násobky 2 a příklady na násobení 2 (2 . 3, 2.8 apod.)

ČÍTstr. 108, 109 (číst nahlas, podpis) 

V pondělí a ve středu jsou BAREVNÉ DNY.

PONDĚLÍ: modrá nebo růžová, ale také je možná kombinace těchto barev (svrchní oblečení, které jde vidět) 

STŘEDA: červená nebo zelená barva

Týden 27. 3. 2023 – 31. 3. 2023

Pátek 31. 3. 2023

M – str. 38 cv. 5 – dopsat tabulku

             Umět násobky 2. 

             Folie – 61, 62 (některé děti stihli a odevzdali)

– str. 59 – kdo nestihl, dopíše báseň Zaječí říkadlo a udělá k ní ilustraci

PÍS – NA PŘÍTÍ TÝDEN UMĚT BÁSNIČKU str. 22 KLUCI/str. 23 HOLKY  

V pondělí a ve středu jsou BAREVNÉ DNY.

PONDĚLÍ: modrá nebo růžová, ale také je možná kombinace těchto barev (svrchní oblečení, které jde vidět) 

STŘEDA: červená nebo zelená barva

Čtvrtek 30. 3. 2023

M – str. 77 cv. 3 

PÍS – NA PŘÍTÍ TÝDEN UMĚT BÁSNIČKU str. 22 KLUCI/str. 23 HOLKY  

ČÍST VLASTNÍ KNIHU (nahlas alespoň 10 minut!!!) 

Středa 29. 3. 2023

ČJ – str. 127 cv. 11 – přepsat správně básničku do ČJ – DÚ 

Zítra – test z PRV – ČAS (Kolik měsíců má rok? Kolik dní má pracovní týden? Kolik minut má hodina?  apod. VIZ str. 56)

Udělejte opravu diktátu.

ČÍST VLASTNÍ KNIHU (nahlas alespoň 10 minut!!!) 

Úterý 28. 3. 2023

M – FOLIE SL. 60

PRV – str. 56 cv. 2

PÍS – NA PŘÍTÍ TÝDEN UMĚT BÁSNIČKU str. 22 KLUCI/str. 23 HOLKY  

Zítra budeme potřebovat květináčky, nejlépe jednobarevné na ubrouskovou techniku.  

 

Pondělí 27. 3. 2023

ČJ – PL – vyplnit poslední sloupec (i,í/yý) + umět odůvodnit

PÍS – NA PŘÍTÍ TÝDEN UMĚT BÁSNIČKU str. 22 KLUCI/str. 23 HOLKY

Děti musí umět tuto definici: Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. 

Na středu budeme potřebovat květináčky, nejlépe jednobarevné na ubrouskovou techniku.  

OPAKOVÁNÍ:

podstatná jména: https://wordwall.net/cs/resource/30756880/podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na

https://wordwall.net/cs/resource/12310869/podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na

https://wordwall.net/cs/resource/11192532/podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na

https://wordwall.net/cs/resource/32316545/rozt%C5%99i%C4%8Fte-do-skupin-podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na

počítání se závorkami: https://wordwall.net/cs/resource/26607075/po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD-se-z%C3%A1vorkami-bez-p%C5%99echodu-do-100

počítání na rychlost: https://wordwall.net/cs-cz/community/2-t%C5%99%C3%ADda-po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD-do-100

příklady do 100: https://wordwall.net/cs/resource/14199740/po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD-do-100

 

 PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – str. 126 cv. 8 – správně přepsat do ČJ – Š

M – str. 35 dle zadání 

PÍS – str. 22 – přepsat báseň VELIKONOČNÍ PRO KLUKY

 

 

Týden 20. 3. 2023 – 24. 3. 2023

Pátek 24. 3. 2023

ČJ – PS sluníčko – str. 27, cv. 7  – doplnit ě, na linky přepsat 4 věty (poslední je slovo SMĚJÍ)

Děti musí umět tuto definici: Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. 

ČÍST, ČÍST, ČÍST

Na středu budeme potřebovat květináčky. 

Zjišťujeme zájem o třídní schůzky společně s dítětem, tzv. TRIPARTITY. Vyplňte prosím lístek. 

Všichni jste srdečně zváni na JARNÍ TVOŘENÍ, které proběhne v prostorách školy dne 4. 4. 2023 od 14:30 do 17:00 společně se zápisem do prvních tříd. 

 PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – str. 126 cv. 6 – správně přepsat do ČJ – Š, najít podstatná jména a označit číslicí 1 nad slovo

M – str. 76 dle zadání (příští týden budou děti sami rýsovat úsečku dané délky na známky) 

 

Čtvrtek 23. 3. 2023

M – str. 34 – sudoku

PRV – str. 54 Napište o své babičce

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – PL – 2 sloupečky (doplňování i,í/yý)

ČJ – Š – podstatná jména

M – str. 33 – dl zadání

PRV – str. 54 – dle zadání, str. 56 cv. 1

Středa 22. 3. 2023

M – FOLIE – 57, 58 (některé děti stihly ve škole) 

– str. 54 – čtení (zítra zkoušíme na známky) 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – str. 126 cv. 7 – ústně

ČJ – Š – hlásková stavba slov (podběl, děti, úsměv, změna)

M – str. 32 dle zadání

HČ – str. 54, 55

Úterý 21. 3. 2023

ČJ –str. 121 cv. 7 – přepsat do ČJ – DÚ

Nachystejte prosím dětem na konec března malý květináček (asi velikost hrnku) i s vnitřním kelímkem. Děkuji

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

M – str. 31 cv. dle zadání

PRV – str. 53 dle zadání

Pondělí 20. 3. 2023

ČJ – PL – motýlek (dě, tě, ně, mě)

Trénujte určování hodin – je 11 hodin,  půl 8, čtvrt na 10, třičtvrtě na 3 apod. (minuty ne) – děti dají správně ručičky na papírových hodinách.

Nachystejte prosím dětem na konec března malý květináček (asi velikost hrnku) i s vnitřním kelímkem. Děkuji

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – pr.seš. se sluníčkem str. 27. cv. 6 (doplnit ě, přepsat slova s ě) 

M – str. 33 cv. 2, str. 31 cv. 2, 3 

Týden 6. 3. 2023 – 10. 3. 2023

Pátek 10. 3. 2023

ČÍST, ČÍST A ČÍST

Trénujte určování hodin – je 11 hodin,  půl 8, čtvrt na 10, třičtvrtě na 3 apod. (minuty ne) – děti dají správně ručičky na papírových hodinách.

Trénujte pamětné počítání těchto typů příkladů: 45 + 8, 33 – 7 apod.

Nachystejte prosím dětem na konec března malý květináček (asi velikost hrnku) i s vnitřním kelímkem. Děkuji

PODEPIŠTE PROSÍM SDĚLENÍ VZADU V ŽÁKOVSKÉM PRŮKAZU. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – uč. str. 121 cv. 8 do ČJ – Š (hlásková stavba slov hrábě, pěst, věnec, pět, hvězda

M – str. 75 dle zadání

ČÍT – str. 105

Přeji všem odpočinkové jarní prázdniny. Ať se všichni ve zdraví shledáme v pondělí 20. března. 

 

Čtvrtek 9. 3. 2023

ČJ – učebnice str. 118 cv. 8 – přepsat správně zprávu do sešitu ČJ – DÚ (doplnit háčky, čárky…). Velké písmeno je pouze na začátku věty a ve jméně. 

ČÍT str. 104 – dočíst 3. část (Křemílek a Vochomůrka) 

Trénujte určování hodin – je 11 hodin,  půl 8, čtvrt na 10, třičtvrtě na 3 apod. (minuty ne) – děti dají správně ručičky na papírových hodinách.

VYČISTIT FOLII, UDĚLEJTE OPRAVY V SEŠITECH

PODEPIŠTE PROSÍM SDĚLENÍ VZADU V ŽÁKOVSKÉM PRŮKAZU. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – sluníčko str. 26 cv. 3, 4

M – str. 30 dle zadání

PÍS – str. 21 celá

ČÍT – str. 102-104

PRV – str. 52 dle zadání

Středa 8. 3. 2023

M – učebnice str. 33 cv. 1

Trénujte určování hodin. (Dvě hodiny, půl sedmé, čtvrt na šest …    5 h/17 h  1h/13h … ) + převod digitálního času, podobné úkoly jako v M-  PS str. 29

VYČISTIT FOLII

ČÍST VLASTNÍ KNIHU. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – sluníčko str. 25 cv. 2

M – str. 29 dle zadání

PÍS – str. 21 (4 řádky) , měkké slabiky, přepis –  3 věty

ČÍT – str. 100

 

Úterý 7. 3. 2023

ČJ sluníčko – str. 25 cv. 1 – slova přepiš a barevně podtrhni slabiky dě, tě, ně

Trénujte určování hodin. (Dvě hodiny, půl sedmé, čtvrt na šest …    5 h/17 h  1h/13h … ) + převod digitálního času, podobné úkoly jako v M-  PS str. 29

ČÍST VLASTNÍ KNIHU. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – kde píšeme ě

M – str.28 dle zadání

PRV – str. 50 dle zadání

Pondělí 6. 3. 2023

M – FOLIE 55, 56

ČTENÍ – obrázek k písničce (někdo stihl ve škole) 

Zítra umět vyjmenovat měsíce, jak jdou po sobě. Znát své datum narození. 

ČÍST VLASTNÍ KNIHU. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – Opakování tvrdých a měkkých souhlásek, psaní i/y, hlásková stavba slova, abeceda

M – str. 26 cv. 4,  str. 27 celá dle zadání

ČTENÍ – čítanka str. 97 – 99 (Zpívající domeček), písničku na str. 99 přepsat do sešitu ČTENÍ a udělat obrázek

 

Týden 27. 2. 2023 – 3. 3. 2023

Pátek 3. 3. 2023

ČJ – str. 107 cv. 1b  cv.- přepsat do sešitu ČJ – DÚ , barevně obtáhnout 1. písmeno

M – trénovat příklady typu 63 – 7, 54 + 8 

Na úterý umět vyjmenovat měsíce, jak jdou po sobě. Znát své datum narození. 

ČÍST VLASTNÍ KNIHU. 

Náměty k procvičování na PC/ tabletu/telefonu: 

Čtvrtek 2. 3. 2023

M – str. 26 cv. 1 – tabulka na mínus

ČÍST VLASTNÍ KNIHU. ZÍTRA SI JI DĚTI PŘINESOU DO ŠKOLY. 

Středa 1. 3. 2023

PÍS- str. 19 – napsat 4 věty

ČÍST VLASTNÍ KNIHU. V PÁTEK SI JI DĚTI PŘINESOU DO ŠKOLY. 

Zítra  jedeme do divadla na představení VESELÁ POUŤ.  S sebou věci na ČJ  a M. 

 

Úterý 28. 2. 2023

M – FOLIE – SL. 53, 54 (některé děti stihly ve škole) 

ČÍT. – str. 96 – čtení (zítra zkoušíme čtení na známky) 

PRV umět vyjmenovat měsíce v roce, jak jdou po sobě

Ve čtvrtek jedeme do divadla na představení VESELÁ POUŤ.  S sebou věci na ČJ  a M. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – Opakování tvrdých a měkkých souhlásek, psaní i/y. 

M – str. 24 dle zadání

PÍS – str. 18- šifry, str. 19 – tvrdé slabiky

 

Pondělí 27. 2. 2023

ČJ – str. 108 cv. 3 – přepis do ČJ – DÚ

M – opakujte příklady typu 25 – 7, 36 + 9

ČÍST VLASTNÍ KNIHU. V PÁTEK SI JI DĚTI PŘINESOU DO ŠKOLY. 

Zítra 28. 2. 2023 bude konec vyučování v 11:00 kvůli školení pedagogických pracovníků. Poté odchází děti do družiny nebo domů. Kroužek AJ HROU bude jako obvykle 11:15 – 12:00 (děti půjdou se mnou na oběd v 11:00) .

Ve čtvrtek jedeme do divadla na představení VESELÁ POUŤ.  S sebou věci na ČJ  a M. 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – Opakování tvrdých a měkkých souhlásek, psaní i/y. 

M – str. 23 dle zadání

PÍS – str. 18 – opis básně ŽIRAFA

 

Týden 20. 2. – 24. 2. 2023

Pátek 24. 2. 2023

ČJ – pracovní list – str. 51 cv. 3 – doplnit chybějící písmena a vybarvit dle zadání

ČÍST, ČÍST A ČÍST!!! (JE NUTNÉ ČÍST NAHLAS ALESPOŇ KOUSEK TEXTU)

V úterý 28. 2. 2023 bude konec vyučování v 11:00 kvůli školení pedagogických pracovníků. Prosím, podepište lístek v ŽP.

 POZOR! Ve škole se opakovaně objevují vši. Prohlédněte pečlivě dětem hlavy. Děkuji

MATIKA : https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

ČEŠTINA: https://wordwall.net/cs/resource/10814091/tvrd%C3%A9-a-m%C4%9Bkk%C3%A9-souhl%C3%A1sky

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ -Ps sluníčko – str. 23 cv. 2

M – str. 19 cv. 6 dle zadání, str. 74 dle zadání

 

Čtvrtek 23. 2. 2023

HČ – str. 56, 57 – PŘEČÍST ČLÁNEK, NAPSAT SLOVA, VE KTERÝCH JE C

V úterý 28. 2. 2023 bude konec vyučování v 11:00 kvůli školení pedagogických pracovníků. Prosím, podepište lístek v ŽP. 

POZOR! Ve škole se opakovaně objevují vši. Prohlédněte pečlivě dětem hlavy. Děkuji

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – str. 108 cv. 3 ústně

  PS sluníčko str. 23 cv. 1

M – str. 22 dle zadání

Středa 22. 2. 2023

ČJ – str. 107 cv. 1 – přepsat do ČJ – DÚ poslední 3 řádky

ČÍT – str. 86 – procvičit čtení psacího písma

V úterý 28. 2. 2023 bude konec vyučování v 11:00 kvůli školení pedagogických pracovníků. Prosím, podepište lístek v ŽP. 

POZOR! Ve škole se opakovaně objevují vši. Prohlédněte pečlivě dětem hlavy. Děkuji

 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – str. 107 cv. 1 Vlastní jména 

M – str. 21 dle zadání

 

Úterý 21. 2. 2023

PÍS – str. 16 – přepis básně Prokop

Udělejte opravy v sešitech. 

ČÍST VLASTNÍ KNÍŽKU

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – opakování tvrdých a měkkých souhlásek 

M – str. 20 dle zadání

Písanka – str. 16 – dle zadání

 

Pondělí 20. 2. 2023

M – str. 20 cv. 4, 5, 6

Udělejte opravy v sešitech. 

ČÍST VLASTNÍ KNÍŽKU

 

Pátek 17. 2. 2023

M – pracovní list – dopočítat celé! (někdo už odevzdal ve škole) 

Opakujte psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách : 

https://wordwall.net/cs/resource/11859832/souhl%C3%A1sky-tvrd%C3%A9-a-m%C4%9Bkk%C3%A9

https://wordwall.net/cs/resource/27075602/tvrd%C3%A9-a-m%C4%9Bkk%C3%A9-souhl%C3%A1sky

https://wordwall.net/cs/resource/44554379/tvrd%C3%A9-a-m%C4%9Bkk%C3%A9-souhl%C3%A1sky

ČÍST VLASTNÍ KNÍŽKU

PROSBA: Kdyby měl někdo z vás cestu do IKEA, tak by se nám do třídy hodily papírové metry pro děti (16 ks) 🙂 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – opakování tvrdých a měkkých souhlásek, str. 104 cv. 8 – přepis do ČJ – Š

M -str. 73

PÍSANKA – str. 14 – přepis básně Pohádková

Čtvrtek 16. 2. 2023

M – str. 18 cv. 4 do M – DÚ (výsledky psát nad závorku, nerozepisovat, napsat až konečný výsledek) 

ČÍST VLASTNÍ KNÍŽKU

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – opakování tvrdých a měkkých souhlásek 

M – str. 17 cv. 5 , str. 18 cv. 1, 2, 3

ČT – HČ – str. 86, 87 dle zadání

 

Středa 15. 2. 2023

ČJ – prac. sešit se sluníčkem str. 22 cv. 10 – napsat slova s tvrdým y na linky (popřípadě dodělejte linku navíc) 

ČT – HČ – str. 84, 85 – přečíst nahlas

 

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – opakování tvrdých a měkkých souhlásek 

M – str. 17 cv. 1, 2 (pouze ústně)  3, 4

PÍSANKA str. 13 – dle zadání 

Úterý 14. 2. 2023

M –PL – dopočítat stranu s rozklady

ČÍST NAHLAS VLASTNÍ KNÍŽKU

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – DIKTÁT (procvičujte pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách) 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni.html

M – str.16 – cv. 1, 2, 3, 4 dle zadání

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

PÍSANKA – str. 12 dle zadání 

PRV – potravinová pyramida https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs

 

Pondělí 13. 2. 2023

M – FOLIE 49, 50

ČT – HČ – str 64, 65 – přečíst ve správném pořadí

PROBRANÉ UČIVO (DOPLNÍ SI CHYBĚJÍCÍ DĚTI):

ČJ – str. 103 cv. 6a – přepis do ČJ – Š

M – str.15 – dle zadání

HČ – str. 64, 65- dle zadání (seřadit perníčky podle významu jak jdou za sebou, ilustrace k jednomu perníčku

 

 

Čtvrtek  9. 2. 2023

ČJ – str. 103/ 4a – do ČJ – DÚ (přepsat a správně doplnit)

ČT – prac. list – přečíst, správně doplnit nadpisy (na čtení budu zítra zkoušet) 

PRVstr. 48 – doplnit jméno lékaře cv. 1

Zítra mámě tělocvik – spousta dětí si ještě nepřinesla cvičební úbor. 

 

 

 

POMŮCKY DO DRUHÉ TŘÍDY

Pokud jsou věci v dobrém stavu, stačí ty z první třídy.

V PENÁLU:                                                                                              

 • pastelky (min.10 barev)- nejvhodnější trojhranné
 • obyčejná tužka č. 2 (2x), č. 3 (2x)
 • ořezávátko, měkká guma
 • kvalitní nůžky se zakulacenou špičkou
 • pero 2x
 • lepidlo v tyčince
 • smazatelný fix k tabulce
 • krátké pravítko

V KUFŘÍKU (VV a PČ): 

 • kelímek na vodu
 • igelit na lavici
 • hadřík, houbička na nádobí
 • zástěra nebo větší starší triko
 • plastová podložka na modelování
 • anilinky
 • temperové barvy (10 barev)
 • paleta
 • suché pastely (6 barev)
 • štětce (2 x plochý a 2 x kulatý různé velikosti)
 • modelína
 • voskovky
 • lepidlo v tyčince
 • zmizík
 • černý široký permanentní fix

POMŮCKY NA TĚLESNOU VÝCHOVU (podepsané v látkovém sáčku):

 • triko a kraťasy, na ven tepláky/legíny
 • boty do tělocvičny se světlou podrážkou
 • boty na ven (pokud bude teplé září, budeme chodit ven)

OSTATNÍ POMŮCKY A POTŘEBY:

 • přezůvky
 • papírové kapesníčky v krabičce
 • desky na sešity (malé + velké)
 • plastový rychlovazač A4 + 10 eurofolií
 • obaly na učebnice (sešity nemusíte)
 • dlouhé pravítko a trojúhelník s ryskou (budeme potřebovat později)

VŠECHNY POMŮCKY JE DOBRÉ MÍT PODEPSANÉ, JEDINĚ TAK SE VRÁTÍ MAJITELI.

KDYŽ SI S NĚČÍM NEVÍTE RADY, NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT.

 

Články třídy

Učivo