2.B třída Slabá

INFO AJ HROU:   Děti dnes dostaly návod, jak se přihlásit do kroužku AJ hrou. Prosím, zkuste se během týdne nahlásit. Přihlašovací údaje vám zůstanou do příštích let na přihlašování do kroužků pod SVČ. Od letošního roku se lze přihlašovat pouze online a i platby probíhají převodem na bankovní účet. Přihlášku netiskněte, i přesto, že to tam můžete mít napsané 🙂 Kroužek začne  ve čtvrtek 5. 10. 2023 11:15 – 12:15. Poté beru děti na oběd a do družiny. Děkuji za spolupráci 🙂 T. Kubíková

Třídnické a organizační záležitosti:

  • Sledujte informace v žákovském průkazu,
  • Každou absenci je nutno omluvit v žákovském průkazu na str. 2, nestačí omluvenka na e-mail.
  • PROSÍM O OZNÁMENÍ JAKÉKOLI ZMĚNY V ADRESE BYDLIŠTĚ, E-MAILU, TELEFONNÍM ČÍSLE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PŘÍP. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ.

Přehled učiva:

DÚ 25. 9. Písanka, str. 5 – procvičování f

Hravá čítanka, str. 16

DÚ 26. 9.  ČJ – PS, str. 4, cv. 3

Hravá čítanka, str. 17 – osmisměrka

  PROCVIČOVAT čtení a psaní!!!

OPAKOVAT počítání do 20 (i s přechodem přes desítku)!

  PROCVIČOVÁNÍ:

M – počítání do 12 s přechodem:    M – počítání do 20 bez přechodu:  ČJ – skládání slov do vět:

 

                           

Čj uč. Český jazyk do str. 22

Čítanka do str. 11 + str. 32

Hravá čítanka do str. 17

Pís., str. 6 – procvičování psaní i, í

Čtenářský deník – 1. zápis – Danda má hlad (společně)

M uč. Matematika do str. 15 (cv. 8 a 9 ne) – počítání s přechodem přes desítku do 11
Prv Já a můj svět – uč., str. 7 + PS, str. 12 (str. 9 ne)
POMŮCKY DLE ROZVRHU: Do ČJ každý den učebnici Český jazyk, sešit ČJ 1, ČJ 2, Diktáty + PS Český jazyk

Do čtení každý den Hravou čítanku, Písanku a sešit Čtení

Do M každý den pracovní učebnici Matematika, sešit M, M – G (v pátek)

Do PR každé pondělí a pátek učebnici Já a můj svět + PS Já a můj svět

V tašce POUZDRO s ořezanými tužkami, pastelkami, perem a náhradními bombičkami, nůžky a lepidlo (vše podepsané)

Žákovský průkaz a úkolníček, obalené sešity i učebnice