2. B třída

Týden 29. 5. – 2. 6. 2023

Čtvrtek 1. 6. 2023
Domácí úkoly:
Dětský den – dnes nejsou žádné domácí úkoly. 🙂

Podepsat informační lístek na VÝLET do ZOO Jihlava dne 7. 6. 2023. Označit, prosím zda půjde dítě po návratu ještě do družiny. Překontroluji si v pondělí.

Zítra 2. 6. jedeme do KINA a potom na procházku Gránickým údolím. Dejte dětem prosím vhodnou obuv!
Do batůžku svačinu, pití, klíče od skříňky, drobné peníze. Děti půjdou ráno ještě do třídy, autobus je objednaný na 8 hodinu.

Probrané učivo, doplní si chybějící žáci:
ČJ – práce s tablety skolakov. eu – příprava na závěrečnou písemnou práci
M příklady se závorkami
PRV dokončit PL LÉTO + PS poslední stránka (dopsat slova)

Čítanka str. 138-139 Kocourkov, číst

Středa 31. 2023
Domácí úkoly:
M PS str. 66/ 1, 2, 3, 4 slovní úlohy – výpočet, výsledek
Sešit čtení – dopsat básničku z čítanky str. 141 + obrázek (pokud někdo nestihl ve škole)
Vygumovat FÓLII.
Opravit diktát.
Nezapomeňte dát dětem v pátek do batůžku také KLÍČE od skříňky.

Úterý 30. 5. 2023
Domácí úkoly:
ČJ
PS str. 37/1 dokončit dle zadání
M trénujte příklady na násobení a dělení 2, 3, 4, 5 a sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
Číst vlastní knížku.
V pátek 2. 6. jedeme do KINA a potom na procházku Gránickým údolím. Dejte dětem prosím vhodnou obuv!
Probrané učivo, doplní si chybějící žáci:
M PS str. 65/8 sloupeček
M fólie sloupec 24
PRV PS str. 66 dokončit křížovku + PL – ústně
Písanka str. 33 celá, prohlédnout barvy duhy

Pondělí 29. 5. 2023
Domácí úkoly:
M PS str. 65/6 dle zadání
ČJ list (koruna), kdo nestihl ve škole
V ŽP prosím podepsat informační lístek.
 V pátek 2. 6. jedeme do KINA a potom na procházku Gránickým údolím.
Probrané učivo, doplní si chybějící žáci:
ČJ UČ str. 148/15 ústně doplnit vhodné spojky + str. 154/1e do sešitu ČJ – Š doplněná slova napiš a seřaď podle abecedy
M PS str. 65/4, 7 dle zadání
M fólie sloupec 23
Čítanka str. 134-136 číst
Písanka str. 32 celá

Týden 22. 5. – 26. 5. 2023

Pátek 26. 5. 2023
Domácí úkoly:
ČJ UČ. str. 146/10 do sešitu ČJ – DÚ spojit věty v souvětí vhodnou spojkou (před ale, až, než napište čárku)
Číst vlastní knížku.
M – stále trénujte příklady na násobení a dělení 2, 3, 4, 5. Pokud to půjde, nepoužívat prsty na násobky.

OPAKOVÁNÍ on – line
M násobilka
https://wordwall.net/cs/resource/27757039/matematika/slovn%c3%ad-%c3%balohy-mal%c3%a1-n%c3%a1sobilka

Čtvrtek 25. 5. 2023
Domácí úkoly:
ČJ PL 2.úkol – doplnit psacím písmem velká nebo malá písmena
M PL sloupec 38, 39, 40 kdo nestihl ve škole
Zítra FOTOGRAFOVÁNÍ  v 9:30 hod. v malé tělocvičně.
Probrané učivo, doplní si chybějící žáci:
ČJ PL úkol č. 3, 4 procvičování synonyma, abeceda, oprava slov
M PS str.65/1, 2 slovní úlohy (výpočet + výsledek)
Fólie sloupec 21, 22 násobení a dělení 2 -4

PRV PS str. 66 LÉTO, celá dle zadání

Středa 24. 5. 2023
Domácí úkoly:
Hravá čítanka str. 78-79 dle zadání (hrnec, oblíbené jídlo + obrázek)
M – trénujte příklady na násobení a dělení 2, 3, 4, 5  – svižně!!!
Opravit diktát.
FOTOGRAFOVÁNÍ proběhne v pátek 26. 5. v 9:30 hod. v malé tělocvičně.

Probrané učivo, doplní si chybějící žáci:
ČJ PL úkol č. 1 – doplnit zkratky druhů vět, vynechaná písmena a věty psacím písmem přepsat
M PS str. 63/5 str. 64/2, 3, 5 procvičování násobení a dělení 5
Hravá čítanka str. 79 nahoře

Úterý 23. 5. 2023
Domácí úkoly:
M PS str. 63/2 doplnit tabulku + cv. 1 – dvakrát ústně přečíst
Zopakovat násobky 5.
OPAKOVÁNÍ on – line
ČJ rozlišení pod. jmen a sloves
https://wordwall.net/cs/resource/52561674/podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na-a-slovesa
Probrané učivo, doplní si chybějící žáci:
M PS str. 63/1, 3, 4  zadání
Hravá čítanka str. 77 doplnit odpovědi ANO, NE + tajenku č.36 doplnit na poslední stránku + str. 78 dole vybarvit dvojici opačných slov
PRV zopakovat názvy ovoce, zeleniny a zařazení do příslušné skupiny

Pondělí 22. 5. 2023
Domácí úkoly:
ČJ PS str. 36/3 přesně podle zadání!!!
Hravá čítanka str. 76-77 číst, zítra zkouším na známky, otázky a odpovědi prosím NE
M fólie sloupec 20, kdo nestihl ve škole
Zítra píšeme v PRV malou prověrku na ovoce a zeleninu.

Děti dostaly lístek na FOTOGRAFOVÁNÍ, které proběhne v pátek 26. 5. v 9:30 hod. v malé tělocvičně – vyplnit podle zájmu a přinést prosím zpět. Pokud požadujete foto skupinky dětí – dělá se fotka pro každého na snímku. Platí ten, kdo má objednávku napsanou. 

 

Týden 15. 5. – 19. 5. 2023
Pátek 19. 5. 2023
Domácí úkoly:
Písanka str. 28 celá
Z ČJ – Š naučit definici spojek + umět uvedené spojky vyjmenovat
OPAKOVÁNÍ on – line
M násobení a dělení
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4/priklady.html
Probrané učivo, doplní si chybějící žáci:
M PS geometrie str. 81/3, 4 + str. 82/1-6 dle zadání
ČJ – Š dopsat zápis spojky
ČJ PS str. 36/ 4 doplnit do vět spojky
ČJ pracovní list – rozlišit podstatná jména a slovesa
Čtení z vlastní knížky.

Čtvrtek 18. 5. 2023
Domácí úkoly:
ČJ PS str. 35/2 dle zadání, přepsat jen TŘI věty.
Do čtení přinést vlastní knížku, z které děti doma čtou.
PRV Procvičovat rozlišení ovoce + zařazení do skupiny (peckovice, malvice, bobule) a zeleniny (použijte lístek nalepený na konci PS). Příští týden budeme psát prověrku na známky. 

Středa 17. 5. 2023
Domácí úkoly:
M vygumovat pečlivě FÓLII + vypočítat sloupec 17, 18
Do sešitu čtení z hravé čítanky str. 75 přepsat dvě hádanky + obrázky (kdo nestihl ve škole)
Číst vlastní knížku.
OPAKOVÁNÍ on – line
PRV ovoce a zelenina
https://wordwall.net/cs/resource/33580517/ovoce-a-zelenina

Úterý 16. 5. 2023
Domácí úkoly:
ČJ uč. str. 142/3 do sešitu ČJ – DÚ přepsat a doplnit PĚT vět (po slovo …souhlasím)
PRV z PS str. 22 poznat názvy ovoce a zeleniny. Znát, které ovoce má jádřinec, pecku, semínko.
Stále trénujte příklady na násobení a dělení 2, 3, 4 – svižně!!!
V pátek 2. 6. pojedeme do KINA. Vybíráme 100,- Kč na vstup. Autobus bude hrazený z FONDU SDRUŽENÍ RODIČŮ.

Pondělí 15. 5. 2023
Domácí úkoly:
M PS str. 60/ 3 příklady se závorkami (nad závorky napsat mezivýpočty) + 4 podle směru šipek barevně znázornit ve čtvercové síti
ČJ – ústně vymyslet 5 sloves, 10 podstatných jmen a 7 předložek 🙂

Probrané učivo, doplní si chybějící žáci:
M PS str. 59/5,6,7 + str. 60/1 dle zadání
Hravá čítanka str. 72/73 číst, str. 74
ČJ list – palma, procvičování pravopisu párových souhlásek

 

 

Články třídy

Učivo