2. B třída

Týden 23. 1. – 27. 1. 2023

Pátek 27. 1. 2023
Domácí úkoly:
Písanka str. 6 – dopsat
HV zpěv písničky Bude zima, bude mráz, v pondělí zkouším na známky
https://www.youtube.com/watch?v=LldpckcKmrw

Od pondělí 30. 1. platí původní rozvrh – přinést věci do TV do tělocvičny (botasky, kraťasy, tričko, tepláky/legíny).
Prosím, přinést na 2. pololetí papírové KAPESNÍČKY v krabičce.
Učivo na doplnění pro chybějící děti:
M PS str. 71/1+2 – prohlédnout + 3 porovnávání úseček – použít proužek papíru
ČJ PS str. 16/5 – tužkou rozdělit na slabiky, označit JEN slabikotvorné r, l

Čtvrtek 26. 1. 2023
Domácí úkoly:
ČJ z listu (poslední odstavec) do sešitu ČJ DÚ přepsat slova a doplnit u, ú, ů
PRV PS str. 45 napsat tři zranění
Zítra 27. 1. jedeme na POSLEDNÍ plavání. S sebou do aktovky věci do ČJ a M, pouzdro, klíče, svačinu a pití. Zvlášť do batohu věci na plavání (plavky, ručník, děvčata plaveckou čepici).
Prosím, přinést na 2. pololetí papírové KAPESNÍČKY v krabičce. 
Učivo na doplnění pro chybějící děti:

ČJ – procvičovat hláskovou a slabičnou stavbu slova
M PS str. 7/1, 2, 3 , 5, 6 dle zadání, procvičování + příklady se závorkami
Čítanka str. 85
Písanka str. 6 – přepis básničky Aktovka, do textu označit samohlásky
PRV PS str. 45

Středa 25. 1. 2023
Domácí úkoly:
M fólie sloupec 44
Čítanka str. 84 Dobrodružství veverky Zrzečky – dočíst, prosím podepsat
ČJ ústně umět vyjmenovat hlásky.
1. samohlásky – krátké (a, e, i/y, o, u), dlouhé (á, é, í/ý. ó, ú/ů) dvojhlásky (au, ou, eu)
2. souhlásky – tvrdé (h, ch, k, r, d, t, n), měkké (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň) a obojetné (b, f, l, m, p, s, v, z). 

Učivo na doplnění pro chybějící děti:
ČJ – uč. str. 94/ 4a do sešitu ČJ- Š opiš slova – tužkou rozděl na slabiky, označ – křížkem v kruhu JEN slabikotvorné R, L (ve slabice,  kde není žádná samohláska)
M PS str. 6/ 1, 3, 5 – dle zadání, NOVÉ učivo = sčítání dvojciferných čísel bez přechodu desítky do 100
Písanka str. 5 podle zadání

Úterý 24. 1. 2023
Domácí úkoly:
Písanka str. 4 – přepsat básničku Kamarádi, dopsat jména
Čtení (velký sešit) – kdo nestihl, dopsat 1. sloku + dolů nakreslit obrázek (datel nebo spisovatel) z čítanky na str. 78
Číst vlastní knížku!!!
 V pátek  27. 1. jedeme na POSLEDNÍ plavání. S sebou do aktovky věci do ČJ a M, pouzdro, klíče, svačinu a pití. Zvlášť do batohu věci na plavání (plavky, ručník, děvčata plaveckou čepici).

Od pondělí 30. 1. platí původní rozvrh – přinést věci do TV do tělocvičny (botasky, kraťasy, tričko, tepláky/legíny).
Učivo na doplnění pro chybějící děti:
ČJ uč. str. 94/2 c, d – ústně
M PS str. 5/1, 3, 4, 5 dle zadání
PRV PS str. 44 ZDRAVÍ – Naše tělo – vystřihnout části těla a nalepit, dopsat tři vlastnosti kamaráda

Pondělí 23. 1. 2023
Domácí úkoly:
ČJ uč. str.106/2 do sešitu ČJ – DÚ (kdo nemá – do ČJ – Š), doplnit věty
M fólie sloupec 43, kdo nestihl ve škole
HV zpěv písničky Bude zima, bude mráz (tři sloky)
https://www.youtube.com/watch?v=LldpckcKmrw

Prosím, podepsat nalepený lístek v úkolníčku + informace do ŠD.
Učivo na doplnění pro chybějící děti:
ČJ ústně trénovat dělení hlásek (1. SAMOHLÁSKY – krátké, dlouhé, dvojhlásky a 2. SOUHLÁSKY – tvrdé, měkké, obojetné) + vyjmenovat 
M PS 2. díl str. 4/1, 2 dle zadání
ČJ PL doplnit další cvičení s u, ů, ú
Čítanka str. 79-80 číst Bambulčino trápení
Písanka 2. díl str. 3

Týden 16. 1. – 20. 1. 2023

Pátek 20. 1. 2023
Domácí úkoly:
ČJ z listu přepsat vyznačené cvičení (po slovo soud) do sešitu ČJ – DÚ
Číst vlastní knížku.
Matematiku 1. díl již děti nemusí nosit.
2.díl, prosím podepsat ještě perem na první list.

Učivo na doplnění pro chybějící děti:
M PS str. 88 – celá zopakuj si geometrii + moje sebehodnocení
ČJ ústně procvičovat psaní vlastních jmen

Čtvrtek 19. 1. 2023
Domácí úkoly:
PRV PS str. 37/ 3 dle zadání
M PS sloupec 42
Číst vlastní knížku. Zítra M – G.
Zítra 20. 1. jedeme do plavání. S sebou do aktovky věci d0 ČJ a M, pouzdro, klíče, svačinu a pití. Zvlášť do batohu věci na plavání (plavky, ručník, děvčata plaveckou čepici).
Učivo na doplnění pro chybějící děti:
ČJ PL doplňování u, ú, ů/ druhý odstavec
M PS str. 77/ moje sebehodnocení
Písanka 2. díl – 2. str. přepsat báseň, doplnit slova, nakreslit obrázek
PRV PS str. 36/1,2 + str. 37/4

Středa 18. 1. 2023
Domácí úkoly:
M PS str. 77/6,7, 8
Čítanka str. 74-75 číst, prosím o podpis
Písanku 1. díl již děti nemusí nosit.
Učivo na doplnění pro chybějící děti:
ČJ uč. str. 92/4b do sešit ČJ – Š
M PS str. 76 celá

Písanka str. 39 dokončit
ČJ lístek kašpárek, doplnit ú, ů

Úterý 17. 1. 2023
Domácí úkoly:
Písanka str. 40 dle zadání
M PS str. 77/1,2,3
Fólii sloupec 41, kdo nestihl ve škole
V pátek 20. 1. jedeme do plavání. S sebou do aktovky věci d0 ČJ a M, pouzdro, klíče, svačinu a pití. Zvlášť do batohu věci na plavání (plavky, ručník, děvčata plaveckou čepici).
Učivo na doplnění pro chybějící děti:
ČJ lístek RYBA doplň  ú, ů, vymaluj podle sebe
M PS str. 75/ 2,3,4,5 dle zadání
FÓLIE sloupec 41 sčítání a odčítání do 100
PRV PS str. 36/3 nakresli svůj vysněný dům + str. 37/1,2
Písanka str. 39/ písmena x, X – 4 řádky a dva dole – čísla

Pondělí 16. 1. 2023
Domácí úkoly:
ČJ uč. str. 91/3a do sešitu ČJ DÚ – tužkou rozdělit slovo na slabiky, pod dvojhlásku kroužek
Zpaměti určenou básničku do pátku 20. 1.
Pečlivě vygumovat FÓLII.
PRV ústně zopakujte téma DOMOV (ČR – symboly, hlavní město, barvy na vlajce, charakteristické znaky vesnice a města, místnosti v bytě …), zítra píšeme opakovací TEST

Učivo na doplnění pro chybějící děti:
M PS str. 74/ 1,2,4,5 dle zadání
Hravá čítanka str. 49 celá
ČJ – lístek doplnit ů, ú

Týden 9. 1. – 13. 1. 2023

Pátek 13. 1. 2023
Domácí úkoly:
Písanka str. 38 zbytek stránky
M PS str. 73/3 dokončit, vybarvit podle součtu
ČÍST VLASTNÍ KNÍŽKU!
Učivo na doplnění pro chybějící děti:
M PS str.73/2, 3 – první tabulka
ČJ ústně procvičovat psaní ú, ů nebo na www. skolakov.eu

Čtvrtek 12. 1. 2023
Domácí úkoly:
M PS str. 72/4 dokončit
Písanka str. 38/ tři řádky
Zítra 13. 1. jedeme do plavání. S sebou do aktovky věci d0 ČJ a M, pouzdro, klíče, svačinu a pití. Zvlášť do batohu věci na plavání (plavky, ručník, děvčata plaveckou čepici).
Učivo na doplnění pro chybějící děti:
M PS str.72 /1a, 2, 3 dle zadání
ČJ ústně procvičovat psaní ú, ů nebo na www. skolakov. eu
DIVADLO – rozhovor o pohádce, znaky pohádky

Středa 11. 1. 2023
Domácí úkoly:
ČJ – list kdo nestihl ve škole
M fólie sloupec 78
Zítra 12. 1. pojedeme do divadla na pohádku Obušku, z pytle ven. S sebou do aktovky ČJ, M. 
Učivo na doplnění pro chybějící děti:
ČJ pololetní písemná práce
M PS str. 71/1a, 3, 4 dle zadání
Hravá čítanka str. 52 výsledek tajenky doplnit na poslední stránku
Písanka str. 37 zbytek stránky

Úterý 10. 1. 2023
Domácí úkoly:
ČJ uč. str. 90/ 8a, b do sešitu ČJ – DÚ napsat slova doplnit ú, ů
Hravá čítanka str. 50 – 51 číst, nakreslit obrázek – paní zámku + PODPIS
Zítra píšeme pololetní práci z ČJ.
Ve čtvrtek 12. 1. pojedeme do divadla na pohádku Obušku, z pytle ven.
V pátek 13. 1. jedeme do plavání. S sebou do aktovky věci d0 ČJ a M, pouzdro, klíče, svačinu a pití. Zvlášť do batohu věci na plavání (plavky, ručník, děvčata plaveckou čepici).

Učivo na doplnění pro chybějící děti:
PRV PS str. 35 dle zadání
Hravá čítanka str. 48 zbytek stránky
Písanka str. 37 – 4 řádky
M pololetní písemná práce

Pondělí 9. 1. 2023
Domácí úkoly:
Hravá čítanka str. 46 -47 číst+ str. 48 dole doplnit křížovku, tajenku napsat na poslední stránku.
ČJ PS str. 19/4 – kdo nestihl ve škole, dokončit

Zítra píšeme pololetní práci z M – s sebou pravítko. V ČJ pololetní diktát.

Učivo na doplnění pro chybějící děti:
ČJ uč. str. 90/1 a do sešitu ČJ – Š (do prvního sloupce psát slova s ú – začátek slova, do druhého slova s ů- uprostřed a na konci slova)
M PS str. 70/1, 2, 3, 5 dle zadání
Ve čtvrtek 12. 1. pojedeme do divadla na pohádku Obušku, z pytle ven.

 

Články třídy

Učivo