Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

2. B – učivo

ČJ

 • pravopis vlastních jmen (rozlišujeme, kdy se píše ve slovech velké písmeno)
 • nauč se zpaměti odříkat abecedu – zkouším postupně všechny děti od 8.10.
 • každou středu píšeme diktát 

ČTENÍ

 • číst každý den hlasitě
 • plynule, obtížná slova po slabikách 
 • dodržovat správnou intonaci: tečka za větou – klesnout hlasem
 • dobří čtenáři – číst vybranou knihu
 • slabší čtenáři – opakovaně se vracet k nácviku slov z pracovních listů

M

 • SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 20 S PŘECHODEM ZÁKLADU 10
 • Trénujte: kolik chybí do 10, do 20? + ústně příklady do 20
 • ŘEŠÍME SLOVNÍ ÚLOHY – znázornění, výpočet a formulujeme odpověď

PRVOUKA