UČIVO

27. – 29. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY

19. 10. 2021 – návštěva vzdělávacího programu v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a dětské knihovny s názvem Kufr velkého vynálezce. Doprava objednaným autobusem. S sebou batůžek, svačina, pití, pouzdro. 

Do školy přinést: 1 krabičku kapesníků (kdo ještě nepřinesl)

Pište PRŮBĚŽNĚ opravy ve všech sešitech!

 

M  Od 18.10. Zkoušení všech řad násobků zpaměti, umět svižně a bezchybně!!! Stále trénujte!!! 

Počítáme cvičení, ve kterém jsou zahrnuty všechny typy probraných příkladů do 1000.

Napíšeme si souhrnnou písemnou práci na všechny typy příkladů a také slovní úlohy!

 

ČJPSANÍ PŘEDLOŽEK A PŘEDPON (psaní slov dohromady a zvlášť)

ČÍST, ČÍST, ČÍST SVOU KNIHU! 

Mnozí žáci nečtou zcela plynule, vázaně a bezchybně.  Je potřeba, aby děti začaly pravidelně každý den číst, nejlépe nahlas a ve čtení se dále zlepšovaly. Kdo vypracuje nový zápis do čtenářského deníku, může přinést již ke kontrole. Kdo nečetl, vybere si knihu ke čtení a zápis odevzdá 1. týden v LISTOPADU!  Za každý měsíc budu kontrolovat jeden zápis ve ČTENÁŘSKÉM DENÍKU. 

 

VL – probrané učivo v učebnici do str. 26, test 25.10. učivo str.15-26

Při domácí přípravě se zaměřujte na vyhledávání v mapě ČR: POHOŘÍ, NÍŽINY, ŘEKY, JEZERA, RYBNÍKY, MĚSTA

(mapy v sešitě, mapa v zadní části učebnice, mapa na str.19)

PŘ – učivo do str. 16

 

Anglický jazyk

Slovní zásoba Family – rodina –  pondělí 18.10.  test na slovíčka

Učebnice str. 8, 9, PS s. 10, 11

Číslovky: 1-20 opakování – slovem i písmem, nová slovní zásoba: číslovky 20 – 100

DÚ: opsat 2. sloupeček číslovek 20-100