Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

3. A třída

3. A – učivo

ČJ 27.11.2020 on-line hodina – procvičování vyjmenovaných slov po B 26.11.2020 on-line hodina – uč. str. 76/7, 77/9 DÚ – prac. list zelený str. 41 – první cvičení

Přečtěte si detaily »

Pravidla distanční výuky I. stupně od úterý 3. 11. 2020

Týden od 14. 10. do 23. 10. 2020 byl zkušební. Přesvědčili jsme se, že naprostá většina žáků naší školy je schopná se on-line výuky zúčastnit. Proto od úterý 3. 11. 2020 upravujeme stávající pravidla pro distanční vzdělávání (on-line, off-line) pro žáky I. stupně takto:

  • původní hodiny (rozvrh) se ruší, hodiny on-line budou probíhat pouze v dopoledních hodinách dle níže uvedených rozvrhů
  • probírané učivo z on-line hodiny bude vždy stručně zapsáno na webových stránkách školy, případně doplněno o pracovní listy, domácí úkoly a testy
  • práce určené ke kontrole zasílejte výhradně na školní email vyučujícího (ve tvaru: prijmeni.jmeno@zsmsvrbovec.cz)
  • nedodržení termínu odevzdání bude bráno jako nesplnění a bude hodnoceno známkou nedostatečná (výjimkou je předem zaslaná omluva zákonného zástupce žáka vyučujícímu)
  • ve škole je ještě k zapůjčení cca 10 tabletů; v případě zájmu kontaktujte p. uč. Barcala tel.: 733 122 971
3. A, B třídy 8:00 – 9:30 9:40 – 10:25
Pondělí ČJ / M
Úterý ČJ / M AJ
Středa ČJ / M Prv
Čtvrtek ČJ / M AJ
Pátek ČJ / M

 

Články třídy