Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

3. A – učivo

13.2.2020

Informace pro rodiče

Od 1. února se známky budou  zapisovat pouze do elektronických žákovských knížek.Do původních ŽK  se bude zapisovat pouze omlouvání žáků a různé zprávy.

  • od 17.2. 2020 -23.2.2020 jarní prázdniny
  • 24.2.2020 pojedeme do divadla
  • v únoru proběhne třídní kolo recitační soutěže
  • dne 3.3.2020 školní kolo recitační soutěže
  • přes jarní prázdniny připravit pro dítě kružítko

Čj – vyjmenovaná slova – prohlubování učiva -psaní i,í/y,ý po obojetných souhláskách

uč.str.112 -115

PS – str.35-36

Čtení– pohádky , vyhledávání básniček , recitace

Ps –Písanka  nová   č. 6,7

M– slovní úlohy, práce s demonstračními penězi v oboru do 1000.zaokrouhlování trojciferných čísel na 100,upevňování pamětného sčítání -opakování.Písemné sčítání

G– Kruh, kružnice uč.str.89,90

 

Prv-  Půda   – jak vzniká půda, její vrstvy, druhy půdy                                                                                                   Slunce a Země- sluneční soustava, střídání dne a noci

Uč. str. 32,33

PS-35,36

opakování učiva o neživé přírodě

AJ – 5. lekce – tvoření vět o vlastnictví věcí: I´ve got a (ball); otázka Have you got a ….?, odpověď: Yes, I have/No, I haven´t – uč. Happy Street do s. 36, PS do s. 45