Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

3. A – učivo

7.10. – 11.10.2019

Čj – slova příbuzná, kořen slova, různé tvary slov,  synonyma, slova protikladná – uč. str.38 – 41

M – násobky 7,8, násobení a dělení 7,8, slovní úlohy s využitím násobení a dělení – uč. str.21 – 22, úsečka uč. str.18

Prv – rodina – rodokmen, soužití a chování lidí, významné události v rodině, vlastnictví(rozpočet, půjčky, banka, způsoby placení)

Aj – slovní zásoba: školní potřeby, barvy, rozhovory na téma půjčování věcí – uč. do str. 10, PS do str. 11