Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

3. B – učivo

Týden od 7. 10. do 11. 10. 2019

ČJ – Slova příbuzná, tvary slov – učebnice do s. 41

Čtení plynulé a přesné čtení, výrazný přednes básní – Čítanka do s. 29, na úterý báseň ze str. 29 zpaměti

Psaní – správný sklon a tvary písmen, Písanka do s. 8

_______________________________________________________________________

M – násobení a dělení čísly 2- 8 – hbitě ovládat řadu násobků, násobilku 2 – 8, příklady se závorkami, řešení složitějších slovních úloh –  učebnice do s. 22

M-G – polopřímka – uč. s. 31

_______________________________________________________________________

Prv – 

_______________________________________________________________________

AJ – slovní zásoba: školní potřeby, barvy; rozhovory: půjčování věcí – učebnice do s. 11, PS do s. 14