Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

3. B – učivo

Týden od  10. 2. do 14. 2. 2020

ČJ – vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z – doplňování i/y  po B, L, M, P, S, V, Z a odůvodňování i/y, slova příbuzná – učebnice do s. 115

Čtení plynulé a přesné čtení, výrazný přednes básní – příprava na recitační soutěž, Čít. s. 95

Psaní – správný sklon a tvary písmen, Písanka do s. 6

M – trojciferná čísla do 1000, písemné sčítání trojciferných čísel, zaokrouhlování čísel na desítky a stovky, odhady výsledků, zkoušky správnosti – učebnice do s. 93

M-G –  kruh, kružnice – uč. s. 89, po jarních prázdninách musí mít děti kružítko!

Prv Život v přírodě

Rostliny uč. str. 34 – 36, PS str. 37/cv. 2

AJ – 5. lekce – tvoření vět o vlastnictví věcí: I´ve got a (ball); otázka Have you got a ….?, odpověď: Yes, I have/No, I haven´t – uč. Happy Street do s. 36, PS do s. 45