Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

4. třída

Akce:

září 2019

Pondělí 2.9. – předpokládaný konec vyučování 10. 00 hod.

Úterý 3.9. – třídnické práce, konec vyučování 11. 10 hod.

Od středy 4.9. – výuka dle rozvrhu hodin.

13.9. – krácené vyučování – konec 11. 10 hod. – podepsat sdělení v ŽK str. 26.

V úterý donést vyplněnou ŽK str. 1 a list s údaji o žákovi.

 

Prosím, přinést 850,- Kč = 300,- Kč předplatné divadlo  +  200,- Kč autobus divadlo  +  PS AJ 243,- Kč  + 16,- Kč TF  +  100,- Kč kopírování.

Kopírování ještě upřesním, je to cena z loňského roku. Děkuji