4. třída

Učivo

  Český jazyk Podmět a přísudek – do str.171/2. PS  str.54 Čítanka str.124-126, Hravé čtení  do str.51 Matematika Čísla do 1 000 000 –  početní

Přečtěte si detaily »

Články třídy

Učivo