Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

4. třída

Organizace:

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
V pátek 26. 06. 2020 se uskuteční předávání vysvědčení za školní rok 2019/2020.
Žákům 1.stupně ve venkovních prostorách u kostela ve Vrbovci.
Sraz v 7.35, předpokládaný konec v 7.50 hodin.
Prosím o důsledné dodržování bezpečné vzdálenosti mezi jednotlivými žáky. Vstup do školy bez čestného prohlášení není možný. V tento den je oběd pouze pro žáky, kteří se účastní dobrovolné výuky.

Dobrovolně vzdělávané žáky si po předání vysvědčení převezmou vychovatelky ŠD (pokud některý z dobrovolně vzdělávaných žáků bude odcházet ihned po předávání, musí mít písemnou omluvenku).

29. a 30. 06. 2020 – volno z organizačních a technických důvodů (žáci, kteří projevili zájem o přítomnost ve škole v těchto dnech, budou umístěni v ŠD; oběd bude možný pouze za plnou cenu).

 

 

Články třídy