4. třída

Učivo

  Český jazyk Vyjmenovaná slova, slovní druhy- uč. do str.74 PS do str.22 Čítanka do str.72,73 Hravé čtení do str.19 Matematika Čísla do 1 000

Přečtěte si detaily »

Články třídy

Učivo