Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

5. třída

Vážení rodiče a milé děti,
od pondělí 18.1. 2021 bude nadále probíhat DISTANČNÍ  VÝUKA.
  • účast na on-line hodinách je povinná, absenci žáků je nutné písemně omluvit na email  cechova.diana@zsmsvrbovec.cz 
  • práce určené ke kontrole zasílejte výhradně na školní email vyučujícího
    (ve tvaru: prijmeni.jmeno@zsmsvrbovec.cz)
  • nedodržení termínu odevzdání bude bráno jako nesplnění a bude hodnoceno známkou nedostatečná (výjimkou je předem zaslaná omluva zákonného zástupce žáka vyučujícímu)
5. třída 8:00 – 9:30 9:40 – 10:25
Pondělí ČJ / M AJ
Úterý ČJ / M VL
Středa ČJ / M AJ
Čtvrtek ČJ / M
Pátek ČJ / M

Články třídy

Učivo