Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

6. A třída

Organizace:

Od 12.10.přechází třída 6.A na distanční výuku. Rozvrh online hodin naleznete zde:rozvrh 6.A distanční výuka

 


PRAVIDLA PRO DISTANČNÍ VÝUKU PLATNÁ OD ÚTERÝ 3.11.2020:

  • probírané učivo z on-line hodiny bude vždy stručně zapsáno na webových stránkách školy, případně doplněno o pracovní listy, domácí úkoly a testy
  • práce určené ke kontrole zasílejte výhradně na školní email vyučujícího (prijmeni.jmeno@zsmsvrbovec.cz) – práce zaslané jinam budou považovány za neodevzdaneé!!!!!!!
  • nedodržení termínu odevzdání bude bráno jako nesplnění a bude hodnoceno známkou nedostatečná (výjimkou je předem  zaslaná omluva zákonného zástupce žáka vyučujícímu)
  • Materiály pro offline výuku najdete zde v sekci učivo 6.A

 

 

Články třídy

Učivo