6. třída

Přehled učiva

Přehled aktuálního učiva:   ČJ  Literatura: Dobrodružná literatura, příběhy s dětským hrdinou (PL sešit) Mluvnice: Základní větné členy (zápis v sešitě); učebnice str.93 – 99;

Přečtěte si detaily »

Aktuality:

V úterý 14.6.2022 1.-4.vyučovací hodinu přírodovědná vycházka- rybník Novas.

Články třídy