7. A třída

Přehled učiva

  Přehled učiva v týdnu: 3.1. – 7.1. ČJ Větná skladba – základní skladební dvojice, druhy přísudků. Předmět-procvič cvičebnice str. 32/1 Literatura:  Lyrika, druhy lyriky

Přečtěte si detaily »
Od pondělí 15.11. 2021 žáci VII. A přecházejí na distanční výuku. Ta bude realizována přes MS Teams následovně:
  • výuka dle platného rozvrhu
  • každá vyučovací hodina má stejný začátek jako ve škole, ale trvá pouze 30 minut
  • Ov, VkZ – kráceno na 15 minut
  • In – týdně pouze 30 minut
  • on-line nevyučujeme – Hv, Pč, Vv, Tv

Běžný rozvrh hodin:

Pondělí ČJ D Z Aj M TV
Úterý ČJ M HV Nj FY
Středa ČJ M Aj In
Čtvrtek M ČJ FY Aj VV VV
Pátek TV M ČJ Nj OV

Články třídy