7. A třída

Přehled učiva

  Přehled učiva v týdnu: 2.5.-6.5.   ČJ 6.5.-10.5.     Mluvnice – Opakování učiva 7. ročníku, cvičebnice str. 34-35 Slovní zásoba, způsoby obohacování slovní zásoby.

Přečtěte si detaily »

 

Běžný rozvrh hodin:

Pondělí ČJ D Z Aj M TV
Úterý ČJ M HV Nj FY
Středa ČJ M Aj In
Čtvrtek M ČJ FY Aj VV VV
Pátek TV M ČJ Nj OV

Články třídy