7. třída

Učivo 7. třída

    Přehled učiva: ČJ Mluvnice –  Slova jednoznačná, mnohoznačná, sousloví Synonyma, antonyma, homonyma 25.5. TEST – doplňovací cvičení https://cestina.diktaty.cz/ Sloh – Životopis Literatura –

Přečtěte si detaily »

Články třídy