Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

9. třída

PRAVIDLA PRO DISTANČNÍ VÝUKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021:

Od 14.10. probíhá distanční výuka. Hodiny budou probíhat on-line přes MS Teams.

  • práce určené ke kontrole zasílejte výhradně na školní email vyučujícího (ve tvaru: prijmeni.jmeno@zsmsvrbovec.cz)
  • nedodržení termínu odevzdání bude bráno jako nesplnění a bude hodnoceno známkou nedostatečná (výjimkou je předem zaslaná omluva zákonného zástupce žáka vyučujícímu)
  • ve škole je ještě k zapůjčení tablety; v případě zájmu mě kontaktujte tel.: 733 122 971
  • Materiály pro offline výuku najdete zde v sekci učivo 9. třídy

Články třídy

Učivo