Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Deváťáci v Azylovém domě a na Burze středních škol

Dne 1.11.2019 žáci 9.ročníku navštívili Azylový dům.  Zde proběhla prohlídka domu a krátká beseda. Pak se žáci přemístili na SOU a SOS Dvořákova, kde probíhala Burza středních škol. Žáci sbírali informace o studiu na vybraných středních školách z okresu Znojmo, Jihlava, Brno a  okolí. Vyzkoušeli  si nejrůznější obory  jako ošetřování zraněného, střelbu na terč, řízení auta nebo práci s roboty.

Zapsala: Mgr. Andrea Staňková