Dopravní výchova ve 4. třídě

Žáci ze 4. třídy již absolvovali závěrečnou část výukového programu dopravní výchovy. V tomto programu si v průběhu školního roku osvojili teoretické základy znalostí pravidel silničního provozu a získali cenné informace, které by jako účastníci silničního provozu měli znát. V závěrečné části skládali zkoušku z jízdy zručnosti na kole. Na improvizovaném dopravním hřišti si žáci vyzkoušeli jízdu v simulovaném silničním provozu. Vše bylo završeno předáním řidičských průkazů na kolo.