Doučování žáků financované Evropskou unií

Realizace investice 3.2.3. národního plánu obnovy, která reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid – 19.

Ve škole probíhá doučování vybraných žáků ohrožených školním neúspěchem. Cílem je srovnat získané poznatky a dovysvětlit látku, která během distančního vzdělávání nebyla dostatečně zažitá. Prohlubovat procvičování a opakování učiva. Žáci jsou doučováni se souhlasem zákonných zástupců.