Exkurze do Třebíče – památky UNESCO

Dne 13. 4. 2023 se žáci 7. a 6. A třídy zúčastnili exkurze za památkami UNESCO, a to do nedaleké Třebíče. Zde navštívili Židovské město, v němž si prohlídli synagogu, původní židovské domy a židovskou nemocnici. Dále absolvovali prohlídku Baziliky svatého Prokopa, která byla na seznam památek UNESCO přidána v roce 2003. Žáci si prohlédli hlavní loď, opatskou kapli s původními gotickými malbami a v neposlední řadě také nejcennější část baziliky – kryptu. I přes nepřízeň počasí se exkurze vydařila.

Zapsala: Mgr. Hana Dobrovolná