Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Fyzika v praxi

Pokud si myslíte, že fyzika je nuda, určitě se mýlíte. Přesvědčili se o tom i žáci 6. ročníku, kteří si vlastnosti plynů ověřili v praxi. V hodině fyziky se dozvěděli, že plyny jsou stlačitelné a rozpínavé. V terénu jsme si ukázali, jak lze těchto vlastností využít.

Pomocí „odpalovacího zařízení“ a kompresoru jsme natlakovali PET láhev, která po vytažení pojistky vystřelila do výšky. Stlačitelnost a rozpínavost plynů jsme si ověřili prakticky.