Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archiv

Akce školy

ZÁŘÍ Organizace – divadelních představení 1. st. ZŠ Čech
Dopravní výchova IV. třídy Vysočan
Mezinárodní den bez aut   Bar
Festival dračích lodí, Znojmo VII. – IX. třída Bar, Sta, Opa, Šti
ŘÍJEN Návštěva JM Znojmo – edukační program V. třída Kub
Pouštění draků IV. – V. třídy Mrv, Čer, Kub
Návštěva čističky odpadních vod VIII. třída Bar
Halloween – výzdoba školy 1. st. ZŠ Nov
Projektový den – sběr starého papíru IX. třída Jur, Opa
Exkurze NP Podyjí VI. třída Jur
LISTOPAD Organizace plavání II. – III. třídy Bra
Dopravní výchova IV. třídy Vysočan
Nácvik zimní besídky 1. st. ZŠ Mrv
Návštěva divadelního představení Městské divadlo Brno 2. st. ZŠ Bed
Exkurze Azylový dům Znojmo IX. třída Bed
Exkurze Burza škol Znojmo IX. třída Bed
Planetárium Brno IV. třídy Mrv, Čer
PROSINEC Zimní besídka, vystoupení pěveckého sboru, flétniček 1. st. ZŠ Mrv, Čer, Hor
Vánoční výstava dětských prací   Nov, ŠD
Vánoční turnaj v piškvorkách   Jur
Finanční svoboda – hra VIII., IX. třída Jur, Bed
Návštěva JM muzea ve Znojmě VI. třída Jur
Vánoční turnaj v přehazované a florbalu 2. st. ZŠ Šti, Bar
Vystoupení pěveckého sboru a flétniček u vánočního stromu   Hor, Čer
LEDEN Dopravní výchova IV. třídy Vysočan
Lyžařský kurz V. – IX. třídy Sla, Čer, Bar, Šti
Vrbovecká laťka   Bar
Školní kolo zeměpisné olympiády VII. – IX. třídy Sta
Školní ples a předtančení žáků IX. třídy   Bed, Opa, Hor
ÚNOR Přírodovědný program – NP Podyjí přichází do škol IV. – V. třídy Mrv, Čer, Kub
Preventivní program Poruchy příjmu potravy VII. třída Bed
Výstava minerálů a hornin v JMM IX. třída Bar
Recitační soutěž 1. st. ZŠ Sla
BŘEZEN Návštěva knihovny III. třída Čech
Pěvecká soutěž 1. st. ZŠ Čer
Dopravní výchova IV. třídy Vysočan
Návštěva MŠ v prvních třídách I. třídy Nov, Pla
Světový den vody   Bar
Vystoupení pěveckého sboru a flétniček na setkání se seniory   Hor, Čer
DUBEN Zahájení velikonočních svátků a velikonoční dílny 1. a 2. st. ZŠ Mrv
Zápis do 1. třídy 1. st. ZŠ Pla
Návštěva NP Podyjí III. – IV. třídy Čech, Mrv, Čer
Konverzační soutěž v Aj – II. stupeň 2. st. ZŠ Sta, Šti
Velikonoční Florbal Cup 1. a 2. st. ZŠ Bar
Atletika – čokoládová tretra II. st. ZŠ Bar
KVĚTEN Malování křídami na školním dvoře 1. st. ZŠ Bra
Přírodovědná vycházka Znojmo VIII. třída Sta
Dopravní výchova IV. třídy Vysočan
Pohár senátora (florbal)   Bar
Návštěva knihovny IV. třídy Mrv, Čer
Návštěva divadelního představení Městské divadlo Brno 2. st. ZŠ Bed
Projektový den – sběr starého papíru IX. třída Jur, Opa
Listování 1. a 2. st. ZŠ Bed
Soutěž Mladých zdravotníků 1. a 2. st. ZŠ Bed
Mc Donald´s cup 1. st. ZŠ Bar, Šti
ČERVEN Sportovní dopoledne   Pla
Školní výlety   TU
Sportovní vycházka 1. st. ZŠ TU
Sportovní turnaj Školy za vodou 2. st. ZŠ Bar, Šti

Plánované aktivity

a) preventivní aktivity, během školního roku

  • preventivní programy a exkurze COOLNA Znojmo, 7. – 9. ročník
  • Právní vědomí – beseda s pracovníky OSPODU Znojmo, březen
  • Dopravní výchova, beseda – Policie ČR, 7. a 9. třída
  • exkurze Okresní soud Znojmo, soudní jednání, 7. – 8. ročník
  • návštěva IPS Znojmo, 8. ročník, březen – květen

b) ostatní plánované aktivity

  • příprava exkurzí Jihomoravské muzeum 5. a 9. třída, dle nabídky
  • předtančení Školní ples, 9. ročník
  • spolupráce s MŠ Vrbovec – 1. pomoc, zdravotnický kroužek II. stupeň