Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

IV. A: učivo

Distanční vyučování:

týden od 11.1. do 15.1. 2021

15.1.Český jazyk on-line hodina

 • dokončení učiva z minulé hodiny- cv1. Mamuti
 • uč. str. 102 cv. 1-opište z textu poučení ,podle kterých vzorů skloňujeme podstatná jména rodu středního -sešit č. 1
 • prezentace -rod střední
 • poučení str. 103 -společně
 • uč. str. 104 cv. 2 -společně -dokončení za D.Ú.úkol pošli ke kontrole

Matematika on-line hodina 

 • opakování učiva -čtverec-uč. str. 62 cv. 4 -samostatně
 • kruh kružnice-uč. str. 68 cv.1,2,3-společně
 • uč. str. 68 cv. 4 -samostatně
 • vytiskni si PL    AUTO _ nalepování kruhů
 • uč. str. 68 cv. 1 D.Ú.-sešit geometrie .úkol pošli ke kontrole

Anglický jazyk on-line hodina

Přírodověda

Rostliny a živočichové na louce

 • význam luk
 • rostliny na louce
 • živočichové na louce
 • přečíst v učebnici na str. 51 – 53
 • louka -test-PL-vytiskni úkol pošli ke kontrole

14.1.Český jazyk on-line hodina

 • rozcvička -pád, číslo, rod-PL z minulé hodiny
 • skloňování podstatných jmen-uč. str. 101 -společně-sešit č. 1
 • pamatujte si -společně
 • prezentace-skloňování podstatných  jmen rodu středního
 • uč. str. 102 cv.1-společně
 • PS- str. 38 cv. 8,9,10,11-do konce týdne-D.Ú.

Matematika on-line hodina 

 • uč. str. 70 cv. 5- samostatně
 • uč .str. 71 cv. 14 -samostatně
 • dělení čísly 10,100, str.71 cv. 9,10,11,12 společně
 • cv. 13 -D.Ú. – úkol pošli ke kontrole

Čtení-čtvrtek , pátek

 • uč. str. 76 svět her a bláznivých nápadů
 • mohu být bláznivé nápady nebezpečné?
 • odpovídejte na otázky do sešitu
 • str. 77 -Jak Aleš dostal papouška
 • Zkuste vysvětlit o jakém člověku můžeme říct , že je šlechetný -sešit čtení

Vlastivěda

na on-line hodinu připravit učebnici, sešit, pouzdro, fólii

 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • poloha, povrch
 • města, kulturní památky
 • zápis do sešitu Ústecký kraj
 •                             Liberecký kraj

Pracovní činnosti
Práce s drobným materiálem – papírem, roličkou od toaletního papíru.
Vyzkoušej si podle následujícího postupu vyrobit sněhuláka Olafa.   https://pin.it/4yH5hd7

13.1.Český jazyk on-line hodina

 • diktát-společně     úkol pošli ke kontrole
 • procvičování pád, číslo, rod -PL- ze včerejška
 • soutěž-dokončení uč. str. 99 cv. 4
 • skloňování podstatných jmen-uč. str. 101 -společně-sešit č. 1

Matematika on-line hodina 

 • uč. 70 –cv. 1,2,3-společně
 • tabulka-uč. str. 70 cv. 4-společně
 • uč. str. 70 cv. 5-ústně
 • str. 70 cv. 6-soutěž
 • D.Ú.-str. 70 cv. 7,8 -tři příklady na sčítání a tři na děleníúkol pošli ke kontrole

Čtení

 • uč. str. 74- 75
 • Jaké druhy vodních srážek znáte?-sešit čtení

12.1.Český jazyk on-line hodina

 • rozcvička – PL –vytiskni si ještě jednou stejný PLurči pády podst. jmn
 • uč. str. 92 cv. 5 –číslo podst. Jmen-sešit č. 1 –společně
 • uč. str. 98 cv. 1 ,2–společně
 • uč. str. 98 cv. 3-D.Ú.rozdělte slova do dvou sloupečků -1. sloupeček. ,slova , která se skloňují v čísle jednotném i množném a 2. slova, která se skloňují jen v čísle množném úkol pošli ke kontrole
 • uč. str. 99 cv. 4-společně

Matematika on-line hodina 

 • počítání příkladů přemýšlej –společně
 • uč. str.69 -člověk poznává svět-společně-sešit č. 1
 • uč. 70 –cv. 1
 • vytiskni si PL- počítání –skupina A a B-samostatněPÍSEMNÉ A PAMĚTNÉ DĚLENÍ úkol pošli ke kontrole
 • D.Ú. uč. str. 70 cv. 2,3,-slovní úkoly úkol pošli ke kontrole

Anglický jazyk 

11.1.

Český jazyk on-line hodina

 • uč. str.93-cv. 3a),b- připrav si malé čtverečky papíru , na které budeme psát podstatná jména ze cvičení
 • uč. str. 94 -Zopakuji si -společně
 • vytiskni si PL-mluvnické kategorie   úkol pošli ke kontrole
 • PS str. 37 cv. 5, 7

Matematika on-line hodina 

Přírodověda- on -line hodina

Čtení

 • Čít., str. 72 – přečti si článek, zapiš do sešitu jeho název
 • ústně odpověz na otázky 1 – 3, odpověď na otázku 4 písemně do sešitu 2 věty): Kalendářní rok….. Školní rok…..

Vlastivěda

 • přečíst v učebnici Ústecký a Liberecký kraj str. 51 – 53
 • vybarvit oba kraje v mapce v sešitě

Anglický jazyk on-line hodina

 • opakování učiva 4. lekce – popis různých zvířat podle článků v uč. na str. 28 – jak se pohybují, jejich vlastnosti
 • PS, str. 36, ú. 1
 • uč., str. 29 – čtení básně, překlad neznámých slov

8. 1.

Český jazyk on-line hodina

 • pády podstatných jmen-opakování společně -sešit č. 1
 • uč. str. 91 cv. 3 -ústně
 • uč. str. 92 cv. 5 -písemně -sešit č. 1
 • rod podstatných jmen-vytiskni si PL-rod podstat. jmen.
 • prezentace -společně
 • PS str. 37 cv. 6-piš ten košík-rod mužský-sešit č. 2

Matematika on-line hodina 

 • geometrie-připrav si pravítko s ryskou, 30 cm pravítko, tužku, sešit do geometrie
 • uč. str. 62 cv. 1,2,3,-společně
 • uč. str. 62 cv. 4 -samostatně
 • prezentace-čtverec -společně

Přírodověda

 • uč. str. 51-53 -společně-rostliny a živočichové na louce
 • zápis -co je důležité -opiš do sešitu
 • prezentace -společnělouka 4.roč.

Anglický jazyk on-line hodina

 

7.1.

Český jazyk on-line hodina

 • opakování pádů podstatných jmen-vytiskni si PLurči pády podst. jmn
 • číslo podstatných jmen-prezentace
 • uč. str. 90cv.1-sešit -rodělte slova z textu na slova v čísle jednotném a množném
 • D.Ú. dokonči PL
 • Úkol pošli ke kontrole

Matematika on-line hodina 

 • uč. str.67 cv 8  -počítej zpaměti -společně
 • počítání příkladů-přemýšlej -společně
 • uč. str. 66 cv. 2 -dokončení příkladů z minulé hodiny -společně -sešit č. 1
 • uč. str. 67 cv. 9,10,11,12-společně
 • D.Ú. uč. str. 67 cv. 13  4 příklady se zkouškou

Vlastivěda

na on-line hodinu si připrav učebnici, sešit, fólii a tužku (nebo papír), pastelky

 • Karlovarský kraj -poloha
 • povrch
 • průmysl
 • lázeňská města
 • kulturní památky
 • zápis si vytiskni a nalep do sešitu  nebo zapiš do tabulky do sešitu  Karlovarský kraj

Pracovní činnosti
Práce s drobným materiálem – papírem.
https://pin.it/3jMDXNb vyzkoušej si podle  návodu vyrobit měnící se obličeje smajlíků.
Budeš potřebovat pouze bílý papír, barevný papír, černý fix a šikovné ruce.

6.1.

Český jazyk on-line hodina

 • hodnocení diktátu z minulého dne
 • pád podstatných jmen -prezentace-procvičování -společně
 • uč. str. 88 cv. 1 -společně-ústně
 • uč. str. 89 cv. 2 -sešit -piš k podtrženým podstatným jménům pády i s otázkami. . ke komu, čemu -k Míše
 • PS-str. 36 cv. 2,3-D.Ú.

Matematika on-line hodina 

 • připravte si čtverečkový papír z minulých hodin
 • uč. str. 65 cv. 7 -samostatně
 • písemné odčítání -prezentace-opakování pís. sčítání do 1000000-společně
 • uč. str. 66 cv. 1,2-společně -čtverečkový papír
 • D.Ú. str.66 cv. 6  tři příklady se zkouškou

Čtení

 • Čít., str. 62 – 72- průběžně si čti každý den články  o vánočním čase, které jsme nestihli přečíst.
 • do sešitu si zapisuj jejich názvy a autory a  písemně odpovídej na otázky pod textem.- úkol zvládni do konce týdne.
 • nezapomínej na čtenářský deník

5.1.

Český jazyk on-line hodina

 • posílám klíč ke cv.1 na str. 86-zkontrolujte si klíč ČJ
 • diktát slov -y,ý/i,íÚkol pošli ke kontrole
 • prezentace -podstatná jména
 • uč. str. 87 cv.1 -vyznačte podstatná jména a roztřiďte je podle toho co označují do tří skupin-společně-sešit č. 1
 •  uč. str. 88 cv. 2 -ústně -společně
 • D:Ú.str. 34 cv. 15 -pracovní sešit

Matematika on-line hodina 

 • pětiminutovka -násobení a děleníÚkol pošli ke kontrole
 • slovní úlohy -uč. str. 64 cv.11,12,13,16,17-sešit č. 1 -společně
 • písemné sčítání v oboru do 1 000 000-uč. str. 65 cv. 2
 • uč. str. 65 cv. 5 -společně -dokonči za D.Ú.

Anglický jazyk

Pokud má někdo problém s otvíráním pracovních listů, je potřeba daný soubor označit a pravým tlačítkem Otevřít odkaz v novém okně, pak již otevřít obvyklým způsobem. Všechny materiály najdete také na Teams v záložce Soubory u předmětu Anglický jazyk IV. A.

4.1.

Český jazyk on-line hodina

 • opakování slovních druhů -uč. str.86 cv. 1 -společně sešit č. 1
 • tři králové -vytiskni si PL –tři králové- samostatná práce
 • tři králové -prezentace-lidové zvyky a tradice
 • D.Ú.-uč. str. 85 cv. 8-postupně doplňujte  slova :les lez, let, leť……..slova užijte v krátkých větách. seš. č. 2 Úkol pošli ke kontrole

Matematika on-line hodina 

 • uč. str. 64 cv. 14 -společně-ustně
 • cv. 14 -sešit č. 1 -piš jen výsledky do řádku
 • Písemné sčítání do 1 000 000-uč. str. 65 cv. 1,2 -vytiskni si PL- tabulka na +,-
 • D.Ú.-uč. str. 64 cv. cv.20-první dva sloupečky (zelené i růžové)Úkol pošli ke kontrole

Přírodověda- on -line hodina

 • opakování učiva o lese uč. str. 49 -společně
 • zápis  do sešitu -VÝZNAM LESA-společně
 • prezentace -význam lesa
 • D.Ú.-vytiskni si PL -nalep si ho do sešitu a odpovídej na otázky.   PŘ. -PŘEMÝŠLEJ Úkol pošli ke kontrole

Vlastivěda

Do nového roku bych chtěla všem rodičům i dětem popřát hlavně hodně zdraví, trpělivosti v současné situaci a úspěchů. Mrvová

Vypracuj test – kraje ČR a pošli na moji adresu mrvova.dana@zsmsvrbovec.cz

Test kraje

Anglický jazyk on-line hodina

týden od 14.12. do 18.12.

18.12.

Český jazyk on-line hodina                                                                                                                                                                                                                                                       procvičování slovních druhů -vytiskni si PL-  slovní druhy- vánoční vybarvování

Matematika on-line hodina 

 • geometrie-vytiskni si PL    –  domaluj

Anglický jazyk on-line hodina

 • věty o zvířatech s porovnáváním pomocí přídavných jmen
 • uč., str. 27 – poslouchej nahrávku – vyhledej ve slovníčku významy předložek: between, next to, opposite – překládej věty v řečových bublinách (všimni si že před každou předložkou je člen the) – ptej se na zvířata a budovy dole na stránce, odpovídej větami podle vzoru nahoře

  slovní zásoba – Christmas: projdi si slovíčka k tématu Vánoce, vyřeš doplňovačku a osmisměrku, ozdob stromeček dekoracemi podle zadání, vánoční pokrmy v ČR a Británii –

 • Xmas crossword Xmas decorations Xmas tree Xmas words Christmas 1

Vánoční tvoření

 •  budeme vyrábět svícen z jablka nebo z pomeranče-můžeš si vybrat
 • na svícen z jablka si připrav: větší jablko,  malou svíčku, párátka, rozinky, oříšky popř. gumové medvídky nebo želé
 • na svícen z pomeranče si připrav : pomeranč s odkrojeným vrškem (aby na něm mohla stát svíčka) koření hřebíček ,červenou stužku, čajovou svíčku,

17.12.

Český jazyk on-line hodina –připrav si kartičky s čísly do 10 

 • Opakování  slovních druhů-kartičky
 • PS str. 30 cv.1,2,3,4-společně
 • uč., str. 82, cv. 1 – samostatně-sešit č. 1
 • uč., str. 83, cv, 2– vypiš je do dvou sloupečků-sešit č. 2-D.Ú                                                                                                                                                                                              Matematika on-line hodina 
 • zápis čísel do sešitu, zaokrouhlování-diktát
  • řešení slovních úloh ,využití pís. dělení (uč., str. 49, cv.. 13 ,14,15) sešit
  • uč., str. 63, cv.3,4,6,7 – ústně -jednoduchý výpočet do sešitu
  • uč., str. 63 cv. 8 -D.Ú.

Vlastivěda

na on-line hodinu si připrav učebnici, sešit a pastelky

 • Plzeňský kraj
 • povrch, vodstvo
 • města a památky
 • zápis můžeš vytisknout nebo zapsat do sešitu do tabulky Plzeňský kraj

Pracovní činnosti
Vyrob si originální VÁNOČNÍ  PŘÁNÍ – inspiraci najdeš zde.     https://cz.pinterest.com/pin/287597126194722411/

16.12.

Český jazyk on-line hodina 

 • PS str. 29 cv.31 . – doplň. i/y -vytvoř věty -společně
 • uč., str. 77 cv, 13 -spojky sešit č. 1  -psaní čárek v souvětí
 • uč. str. 77 cv. 14-částice-společně
 • uč., str. 78, cv. 15 seš. č. 1  citoslovce (vypsat z řečové bubliny)-Úkol pošli ke kontrole.

Matematika on-line hodina 

 • uč., str. 61 cv. 12  – výhodné počítání – ústně
 • uč. str. 61 cv. 14 -společně-písemné dělení-seš. č. 1-dokončení
 • uč., str63, cv. 1 -pozoruj součty a rozdíly -ústně
 • uč. str. 63 cv. 2 -společně -sešit. č. 1
 • DÚ – uč. str. 63 cv. 5 -příklady opiš a sečti- Úkol pošli ke kontrole.

15.12.

Český jazyk :

 • uč. str. 76 cv. 10-doplň příslovce, která budou významem slova protikladná-sešit č. 2-piš jen dvojice slov
 • uč. str. 76 cv. 12 do cvičení doplňte vhodné předložky -pracujte na folii
 • PS str. 29 cv. 30

Matematika:

 • uč. str. 64 cv. 14 -vypočítej příklady  a nezapomeň na zkoušky-4 sloupečky

Anglický jazyk:

 • opakuj tvoření vět s přídavnými jmény podle PS, str. 33, ú. 3 – tvoř jiné věty o zvířatech (začni názvy zvířat z pravé strany) – ústně
 • uč., str. 27 – poslouchej nahrávku – vyhledej ve slovníčku významy předložek: between, next to, opposite – překládej věty v řečových bublinách (všimni si že před každou předložkou je člen the) – ptej se na zvířata a budovy dole na stránce, odpovídej větami podle vzoru nahoře

  budeme probírat v on-line hodině 18. 12.

14. 12.

Český jazyk – on-line hodina

 • opakování slovních druhů-slovní druhy-prohlédni si  prezentaci
 • uč. str. 75 cv. 9 číslovky, -sešit č. 1-vypiš číslovky
 • slovesa -sešit č. 1 -pracuj podle úkolů pod cvičením-vypiš slovesa
 • D.Ú. PS str. 28 cv. 29

Matematika – on-line hodina

 • opakování zaokrouhlování na 10,100, 100-PL-společně
 • převody jednotek -zaokrouhlování  uč. str. 61 cv. 6 sešit č. 1
 • slovní úkol str. 61 cv. 13 -sešit č. 1
 • D.Ú. str. 61 cv. 11

Přírodověda- on -line hodina

 • opakování učiva o lesním společenství -rostliny, lesní patra
 • živočichové žijící v lese -prezentace -prohlédni si ji a připomeň učivo    živočichové v lese
 • přečti si učivo v učebnici str. 43-45
 • D. Ú.- z těchto stran vypiš si do sešitu jména lesních živočichů-popřípadě nakresli obrázek
 • vyplň test Lesy – prověrka

 

Anglický jazyk 

 • PS, str. 33, ú. 3 – opakování přídavných jmen – porovnávání – tvoření vět o známých zvířatech
 • PS, str. 32, ú. 1 – poslech a zakroužkování správných odpovědí
 • PS, str. 32, ú. 2 – čtení textu, doplnění jmen a vybarvení triček správnou barvou
 • PS, str. 33, ú. 4 – namaluj sebe a další osobu, napiš 2 věty s přídavnými jmény, ve kterých bude porovnání (podle Polly) Úkol pošli ke kontrole.

Vlastivěda

Hudební výchova

Zopakuj si vánoční písně a koledy. Poslechni si příjemnou hudbu a měj krásné Vánoce!

týden od 7.12. do 11.12.

Český jazyk :

 • 7.12.opakování VS, PS-str. 27 cv. 23
 • uč. str. 74 cv. 6-opiš a doplň vhodná zájmena
 • 8.12.-PS str. 27 cv.26
 • 9.12.- PS- str. 28 cv.29-čtení Bajka str. 60, opiš do sešitu co je bajka
 • 1.12. Ps str. 28 cv. 27

Matematika

 • 7.12-  str.58 cv. 1,2 3
 • 8.12.-uč. str. 59 cv. 17 -pomocí linek vytvoř tabulku a doplň
 • 9.12. -uč. str. 60 cv. 1 -tabulka , str.59 cv. 15
 • uč. str. 60 cv. 3

Přírodověda

 • uč. str. 39 -41 stručný zápis + obrázky
 • (názvy stromů, jejich plody a na co využívají)

Anglický jazyk 

  • slovíčka 4. lekce (zatím umět ústně i písemně názvy zvířat a vlastností)
  • uč., str. 25 – názvy zvířat, odpovědi na otázky, tvoření vět o vlastnostech zvířat
  • PS, str. 29, ú. 2 – věty o zvířatech podle vzoru u obrázku č. 1
  • PS, str. 30, ú. 1 – poslouchej nahrávku a vyznač v obrázku trasu, kudy jdou Quizzy a Ziggy
  • PS, str. 30, ú. 2
  • PS, str. 30, ú. 2 + str. 31

Vlastivěda 

Hlavní město Praha

 • přečíst v učebnici str.43 – 44
 • zápis Praha

Středočeský kraj

Učivo od 30.11. do 4.12.

Český jazyk 

 • opakování učiva z distanční výuky – vyjmenovaná slova:  odůvodňování i/y po obojetných souhláskách uvnitř slov
 • PS-str.24 -25-26
 • slovní druhy -podstatná jména, přídavná jména, zájmena-uč. str.72-73
 • slohové cvičení str.42-43

Čtení

 • Čítanka, str.56,57
 • kontrola zápisů ve čtenářských denících
 • doplňková četba

Matematika

 • uč., str. 53 – 56: čísla větší než 10 000 – čtení a zápis čísel, jejich porovnávání, zaokrouhlování
 • opakování písemných výpočtů: sčítání, odčítání, násobení a dělení + zkoušky správnosti

Geometrie

 • opakování učiva z distanční výuky: kolmice, rovnoběžky, pravý úhel – uč., str. 50, cv. 4 – 7
 • uč., str. 57, cv. 1 – 2

Přírodověda

 • opakování učiva z distanční výuky-Pl
 •  uč. str. 39 společenstvo lesů
 • jehličnaté stromy
 • kontrola sešitů

Anglický jazyk

 • opakování učiva 3. lekce – slovní zásoba ústně i písemně, určování času na hodinách, porozumění poslechovému a čtenému textu, tvoření vět, otázky a odpovědi – uč. do str. 24 a PS do str. 28
 • nové učivo: uč., str. 24 – poslech
 • nová slovní zásoba – zápis do slovníčku: PS, str. 90, Unit 4

Učivo od 23.11. do 27.11.

27.11.

Český jazyk – on-line hodina

 • uč. str. 68 cv.1-společně
 • uč. str. 68 cv. 2 a)-samostatně -sešit č. 1
 • cv.2b)vyhledejte slova začínající písmeny v a seřaďte je podle abecedy-společně -sešit č.
 • uč. str. 68 cv. 3 -společně

Matematika – on-line hodina

Geometrie

 • opakování -kolmé přímky -společně
 • pravý úhel-prezentace
 • uč. str.50 cv. 1,2,3 -společně -sešit do geometrie
 • uč. str. 50 cv. 4,5,6 ,7 -společně

Anglický jazykon-line hodina

26. 11.

Český jazyk – on-line hodina

 • uč. str. 62 cv. 4 a,b,c,-společně-sešit č. 1
 • opakování VS po Z-společně-prezentace
 •  uč. str. 62 cv. 2-společně -sešit č. 1-
 • uč. str. 63 cv. 3 -sešit č.1
 • uč. str. 63 cv. 4 D.Ú.-sešit č. 2

Matematika – on-line hodina

 • desetiminutovka pošli ke kontrole
 • procvičování učiva uč. str. 51 cv. 1,2,3,4,5,-společně
 • uč. str. 51 cv. 7,9 ,10
 • uč. str. 51 cv. 8 D.Ú.-sešit č. 2

 

25.11.

Český jazyk – on-line hodina 

 • opakování VS-společně
 • diktát  pošli ke kontrole
 • uč str. 61 cv.1 , 2, -společně
 •  str. 61. cv. 3 sešit č. 1 společně
 • cv.4 -sešit č. 1-dokonči za D.Ú.

Matematika – on-line hodina

 • uč. str. 49 -písemné dělení -pokračování-sešit č. 1
 • uč. str. 49 -slovní úlohy -společně -sešit č. 1
 • procvičování učiva uč. str. 51 cv. 1,2,3,4,5,-společně
 • uč. str. 51 cv. 6  pošli ke kontrole

Čtení

 • blíží se konec měsíce listopad, čti si svoji knihu a pracuj na čtenářském deníku
 • připomínám, že někteří  ještě neodevzdali  zápis za měsíc říjen

24.11.

Český jazyk – on-line hodina 

 • opakování vyjmenovaných slov po B, L, M, P + S – připrav si malé čtverečky papíru, zapiš na ně VS a seřad´ je  podle abecedy-SPOLEČNĚ
 • uč., str. 59, cv.. 2 – společně
 • uč., str. 59, cv. 4 – sešit č. 1-společně
 • uč. str. 60 cv. 5  D.Ú.  Úkol pošli ke kontrole.

Matematika – on-line hodina

 • uč. str. 48 cv. 8 – sešit č. 1 Úkol pošli ke kontrole.
 • uč. str. 49 cv.10-společně
 • písemné dělení-prezentace
 • uč. str. 49 cv.11-sešit č. 1, cv. 12 -společně -tabulka
 • slovní úlohy -společně

Anglický jazyk 

23.11.

Český jazyk – on-line hodina

 • opakování vyjmenovaných slov po P-společně
 • uč. str.57 cv. 2-společně-
 • uč. str. 58 cv. 3 -ústně
 • uč. str. 58 cv. 4 -první část -společně-sešit č. 1
 • druhá část za D .Ú. Úkol pošli ke kontrole.

Matematika – on-line hodina

 • násobení a dělení -desetiminutovka-Úkol pošli ke kontrole
 • uč. str. 48 cv. 1-společně
 • uč. str. 48 cv. 2-sešit č. 1
 • slovní úloh y-výsledky-sopolečně
 • str. 48 cv. 8 -ústně
 • uč. str. 48 cv. 9- pět sloupečků -D.Ú.

Anglický jazyk – on-line hodina

 • opakování slovní zásoby – snídaně (potraviny, které jíme k snídani)
 • uč., str. 21 – čtení textu + práce se čteným textem (do sešitu AJ napsat dle zadání učitelky jedno jméno, čas snídaně, jídlo, které jí daná osoba vždy –  always, někdy – sometimes, nikdy – never)
 • PS, str. 26, cv. 1 – zapiš do 1. sloupce, zda jídlo, které je na obrázku, jíš k snídani vždy, někdy, nikdy – společné čtení
 • PS, str.26, cv. 1, 2. sloupec – podle přečtených vět zapiš informace o jednom spolužákovi/spolužačce
 • DÚ – PS, str. 26, cv. 2 – podle údajů ve cv. 1 doplň věty o sobě a spolužákovi Úkol pošli ke kontrole.

Přírodověda-on -line hodina

Učivo od 16.11. do 20.11.

20.11.

Český jazyk – on-line hodina

 • procvičování vyjmenovaných slov po L,M,-společně
 • PL-   B,L,M     –Úkol pošli ke kontrole.
 • vyjmenovaná slova po P- prezentace
 • uč. str. 57 cv. 2 -sešit č. 1-společně
 • hledej skrytá vyjmenovaná slova -společně

Matematika – on-line hodina

 • připrav si ořezanou tužku č. 3. pravítko s ryskou a 30ti cm pravítko
 • opakování kolmých přímek -společně -sešit do geometrie-Primky_rovnobezne
 • uč. str. 44 přímky rovnoběžné cv. 1-společně, cv. 2,3Primky_kolme,4 -sešit do geometrie
 • uč. str. 47 cv.1,2

Přírodověda

 • podívej se na prezentaci o bělásku zelném bělásek
 • napiš si do sešitu nadpis -bělásek zelný, potom si napiš  všechna slova z prezentace-udělej si zápis
 • přečti si uč. str. 36-37
 • odpověz si na otázky  na str. 37
 • co je důležité- domácí mazlíčci- připrav se   test

 

Čtení

 • Čít. str. 55 -mezi podzimem a zimou
 • napište si , jak se v přírodě projevuje konec podzimu a příchod zimy
 • napište, která zvířata můžete pozorovat ve volné přírodě i v zimě

 

 

19.11.

Český jazyk – on-line hodina

 (připrav si 10 kartiček s čísly od 1 do 10, dvě kartičky místo papíru s i,í/y,ý)

 • opakování slovních druhů -společně
 • opakování VS po B, L,+M
 • uč., str. 54 cv.. 4 – vymyslet větu s daným vyjm. slovem
 • vyjmenovaná slova po M
 • uč., str. 56, cv. 6, 1. odstavec – společné odůvodňování pravopisu – kartičky i/y
 • DÚ: uč., str. 56, ú. 6, 2. odstavec – přepiš celé do sešitu – Úkol pošli ke kontrole.
 • Matematika – on-line hodina
 • opakování dělení-kartičky
 • uč., str. 45, cv.. 1 – jak násobíme trojciferná čísla jednociferným činitelem + cv.. 2 – ústně
 • uč., str. 45, cv. 4, 5 – + sešit M 1
 • opak. písemného sčítání a odčítání – uč. str. 46, cv.15. – sešit č. 1
 • uč., str. 45, cv. 3,5,6–  Úkol pošli ke kontrole.

Čtení

 •  Čít str. 56- 57
 •  Zjistěte, co jeto metrák. Odhadněte , kolik kilogramů asi váží medvěd..
 • svoje poznatky napište do sešitu ze čtení

19. 11. 

Anglický jazyk – on-line hodina v pátek 20. 11.

 • opakování rozhovorů v restauraci – uč., str. 19 + PS, str. 24 (kontrola DÚ)
 • uč., str. 20 – poslech článku o zdravém stravování (výslovnost a překlad slovíček v PS, str. 89 a 90), odpovědi na otázky

   

  PS, str. 25, ú. 1 – vybarvi a pojmenuj obrázky zeleniny a ovoce (zakroužkuj ovoce žlutou pastelkou, zeleninu zelenou)

 • PS, str. 25, ú. 2 – postupuj podle instrukcí, obrázky můžeš namalovat nebo vystřihnout z časopisu (letáku) a nalepit, popiš obrázky

 

18.11.

Český jazyk – on-line hodina

 • opakování učiva -společně-sešit č. 1
 • uč. str. 52 cv. 6-připravte si list papíru z minulé hodiny -i,í/y,ý
 • vyjmenovaná slova po L -prezentace
 • uč. str. 53 -společně
 • PS str. 20cv. 5- str.. 21 cv.. 6 D.Ú

Matematika – on line hodina

Čtení

 • Čít. str. 53 -Pověst-opiš si do sešitu za čtení -Co je pověst
 • Drak na brněnské radnici- přečti si pověst a odpověz si na otázky v modrém obdélníku.
 • namaluj si do sešitu draka (krokodýla….)

16.11.

Český jazyk – on-line hodina

 • opakování učiva-společně -sešit č. 1
 • vyjmenovaná slova-podívej se na prezentaci-společně vyjmenovaná slova
 • dokončení učiva z minulé hodiny
 •  uč. str. 50 cv. 3 -sešit č. 1
 • uč. str. 51 cv. 4 – doplň ústně

Matematika – on line hodina

 • desetiminutovka-násobení a dělení Úkol pošli ke kontrole-16.11.
 • uč. cv. 41 cv. 5 -společně
 • slovní úlohy -6,7,8 str. 4 1 -sešit č. 1
 • uč. str. 42 cv. 2 -společně
 • uč. str. 42 cv. 7 -D.Ú.

Přírodověda- on -line hodina

Anglický jazyk – on-line hodina

 • PS, str. 23, ú. 4 – čtení vět o jídle během dne
 • určování času na hodinách
 • uč., str. 19 – zdvořilostní fráze v restauraci: nová slovní zásoba – čtení rozhovorů
 • PS, str. 24, ú. 1 – doplnění rozhovorů 2 a 3 podle 1. sloupce – společně ústně, písemně – DÚ Úkol pošli ke kontrole.