Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

IX. třída: učivo

 

ČJ 15.1.2021 – Dnes budeme psát on – line test  MLUVNICE – OPAKOVÁNÍ    v časovém rozmezí 7:45 – 8:05.

Testy k přijímacím zkouškám si můžete procvičovat na těchto stránkách : https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/osmilete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

14.1.2021 – Dnes budeme pokračovat v prezentaci z 12.1.2021

13.1.2021 – Do sešitu mluvnice do zítřka vypracujte tato tři cvičení z učebnice: cv.4,5,6/str.48 – 49. U cvičení 5 doplňte pouze vhodná příslovce. Kontrola proběhne v hodině 14.1.2021.

12.1.2020 – Mluvnice: Na dnešní hodinu si připravte tuto prezentaci  Příslovce

11.1.2021 – Na dnešní hodinu si připravte tyto prezentace : Životopis     

Životopis – strukturovaný

 

6.1.20201 + 8.1.2021 – udělejte si zápis z této prezentace  Jaroslav Hašek   

Vypracovaný pracovní list mi pošlete ke kontrole nejpozději 10.1.2021

Pod zápis vypracujte tento pracovní list  Jaroslav Hašek – pracovní list

 

 

 

 

 

 

 

 A J

skupina 1

12.1. Online- Passive voice present PS  str.45/4,5, kontrola úkolu ze 14.1.

14.1. Offline – Passive voice: preset – do školních sešitů uč. str. 57/6

12.1. Online- Passive voice present:Passive_Voice_Present-pravidla,  online test, PS str.44/3

8.1. Online- Climate changes – speaking and reading, uč. str. 56/2,3

7.1. Offline – Climate changes – vocabulary – PS str.44/1,2

5.1. Online- Climate changes – working with the text

18.12. Online: Christmas quiz- christmas quiz,  přes vánoční prázdniny se naučte slovíčka 5A

17.12. Offline- Christmas surprise for you: https://elt.oup.com/…hub

15.12. Online-text Robin Hood – listening and reading- poslech zde:

11.12. Revision- U 4 test

10.12. Progress check – revision U4, v pátek 11.12. U4 test

8.12. Asking people to do things uč.51/ps str. 41

4.12. Ordering the meal

 

Aj skupina 2 14.1. Offline – Passive voice: preset – do školních sešitů uč. str. 57/6

12.1. online hodina passive voice present PS str. 44/cv.3,4, str.45/4,5

8.1. online hodina Passive voice present PScv.3/str.44

7.1. offline  opakování slovíček +trpný rod vyplnit PL  do sešitu viz zde: 7th January

5.1.  online hodinaU5-our environment -vocabulary PS cv.1,2/str.44

18.12. online hodina christmas + nauč se slovíčka 5A

17.12. přečti si text/přelož

poslech zde Climate change:

15.12. D.Ú. slovíčka 5A naučit, text Robin Hood poslech zde:

11.12. U4 test

10.12. Progress check – revision U4, v pátek 11.12. U4 test

 

 

NJ SKUPINA 1

13.1. 2021 – 5. lekce, slovní zásoba projděte si prezentaci Körperteile – části těla, vyplňte pracovní list Körperteile 1 a cv. 1/str. 46 v pracovní sešitě, řešení pošlete do 18.1. na na email bednarova.pavla@zsmsvrbovec.cz

11.1. 2021 – 4. lekce, opakování, prezentace k online hodině Opakování 4, 13.1.2021 online test 4. lekce, úvod do 5. lekce , slovní zásoba pracovní sešit str. 53, 1. sloupec

6.1.2021 – 4. lekce, opakování učiva, pracovní sešit cv. 1, 2/str. 43, cv.7 a 8/str. 44, řešení pošlete do 10.1.2021 na email bednarova.pavla@zsmsvrbovec.cz

4.1.2021 – 4. lekce, shrnutí, prezentace k hodině Berlin, pracovní sešit cv.3/str. 43, samostatná práce cv.4/str. 43, cv.5/ str. 44

16.12. 2020 – Řadové číslovky, online test Neurčitý podmět, spustí se v 11.35, zavře v 11.55, přepište (vlepte) do sešitů pravidla ŘADOVÉ ČÍSLOVKY, PRAVIDLA, řešení pracovního listu pošlete do 20.12. 2020 na email bednarova.pavla@zsmsvrbovec.cz  pracovní list ŘADOVÉ ČÍSLOVKY

14. 12. 2020 – Řadové číslovky, online hodina, prezentace Řadové číslovky, samostatná práce cv. 10/ str. 40, řešení pošlete do 16.12. 2020  na email bednarova.pavla@zsmsvrbovec.cz

 

SKUPINA 2 

18.1. zkoušení slovní zásoby 4.lekce 

14.1. procvičování podmětu man, pošli vypracovaná cvičení PS – celá str.41 

+ připrav si cv.7,8 str.44 – kontrola v pondělí

11.1. podmět man – přepiš nebo vytiskni a nalep pravidlo: pravidlo PODMĚT man

v PS si vypracuj cv.12 a 13 str.41

7.1. procvičování řadových číslovek

přepiš nebo vlep do sešitu pravidlo: Datum v němčině, pošli úkoly z pondělí!

4.1. – online hodina – řadové číslovky, pusť si videohttps://www.youtube.com/watch?v=xse3gNqLhxA

DÚ: vypracuj cvičení na PL PL PRAVIDLO ŘADOVÉ ČÍSLOVKY a pošli na mail do 6.1.

M 15.1.2021

Násobení lomených výrazů  – on-line hodina + PP část A

14.1.2021

Sčítání a odčítání lomených výrazů s různým jmenovatelem – do sešitu, jako 79. hodinu, spočítejte úlohy z testu v TEAMS, v testu označte správné výsledky.

13.1.2021

Násobení lomených výrazů  – on-line hodina

Kontrola úkolů ze 77.hodiny: 77.hodina LV+řešení

12.1.2021

Odčítání lomených výrazů s různým jmenovatelem – off-line hodina, úkoly a zápis hodiny: 77.hodina LV

11.1.2021

Sčítání a odčítání lomených výrazů s různým jmenovatelem – on-line hodina

8.1.2021

Sčítání a odčítání lomených výrazů s různým jmenovatelem – on-line hodina

7.1.2021

Sčítání lomených výrazů s různým jmenovatelem – off-line hodina

úkoly a zápis hodiny: 73. LV + a –

15.1.2021

Odraz světla – on-line hodina, zápis a úkoly: 33.Odraz světla

13.1.2021

Světlo – off-line hodina, zápis hodiny: 32. Světlo

Test v TEAMS v 11:30

8.1.2021

Elektromagnetické spektrum – on-line hodina

6.1.2021

Elektromagnetické záření – off-line hodina

Přečti článek v učebnici na str. 86 až 95, zápis do sešitu: Elektromagnetické zářeníF9

18.12.2020

Bezpečnost při práci s elektrospotřebiči v domácnosti – on-line hodina

zápis hodiny: 28 bezpečnost

14.1. online hodina usazené horniny, zápis zde: 14.1. Usazené horniny

7.1. online hodina hlubinné vyvřeliny zápis zde:př 9 gabro žula 7.1.

17.12.  online hodina Horniny zápis zde:horniny17.12.

¨10.12 organolity + test uhličitany, křemičitany

3.12. křemičitany

26.11. online výuka dusičnany, sírany, fosforečnanyzápis zde: 26.11. př9

19.11. online výuka- oxidy, uhličitany zápis zde: Zápis 19.11.př9

 

Ch 14.1.2021

Alkadieny – on-line hodina

12.1.2021

Test na TEAMS !!! 9:40

Alkeny, úkoly a zápis hodiny: Alkeny

7.1.2021

Nejvýznamnější alkany – on-line hodina

Zápis a úkoly: 30. Významné alkany

5.1.2021

Alkany – off-line hodina, úkoly a zápis hodiny: 29. Alkany

17.12.2020

Názvosloví rozvětvených uhlovodíků – on-line hodina

15.12.2020

Rozdělení uhlovodíků, úkoly a zápis hodiny: 27. Rozdělení uhlovodíků

D 15.1.2021 – Přečtěte si v učebnici učivo na str. 56 – 59

13.1.2021 – V dnešní hodině budeme pokračovat v prezentaci z 6.1.2021.

8.1.2021 – Přečtěte si v učebnici učivo na str. 54 – 55

6.1.2021 – Na dnešní hodinu si připravte tuto prezentaci  2.světová válka

18.12.2020 – V učebnici si přečtěte učivo na str. 60 – 64 – Protektorát Čechy a Morava.

16.12.2020 – Na dnešní hodinu si připravte tuto prezentaci https://docplayer.cz/3410347-Vy_32_inovace_03_iv-15_dejepis-obcanska-valka-ve-spanelsku.html

27.11.2020 – Přečtěte si v učebnici učivo na str.23 – 25

 

Z 13.1. – on-line výuka – online test – průmysl ČR – přes TEAMS

11.1. – off-line výuka – spotřební průmysl – učebnice strana 29-30, zápis do sešitu zde : Spotřební průmysl+ písemný test (průmysl)  ve středu 13.1.

6.1. – on-line výuka – chemický průmysl ČR, zápis do sešitu zde : Chemický průmysl + řešení z 4.1. zde : Pracovní list ČR 1 – řešení

4.1. – off-line výuka – samostatná práce- zadání zde : Pracovní list ČR 1

16.12. – on-line výuka – strojírenský průmysl ČR, učebnice strana 28, zápis do sešitu zde : Strojírenský průmysl ČR – zápis

14.12. – off-line výuka – hutnický  průmysl ČR, učebnice strana 28, zápis do sešitu zde : Hutnictví ČR – zápis

30.11. – výuka ve škole – průmysl ČR

In
Zadáno 4. 11. 2020

Téma: Opakujeme Excel

Termín odevzdání: do 15. 11. 2020 na email hortova.alzbeta@zsmsvrbovec v příloze emailu

Klasifikace úkolu: ANO

Zadání úkolu: Nakreslete plánek rozmístění nábytku a ostatních předmětů ve vašem pokoji (případně obývacím pokoji u vás doma). Kreslete přímo v Excelu; vše bude pouze obrysově (použijte obdélníky, čtverce, kruhy…). Barvu tvarů nechám na vás, ale vše důkladně popište. Pod plánek umístěte přehlednou tabulku, do které napište ceny za jednotlivé předměty (ceny naleznete na internetu) a cenu celkem. Samozřejmostí je využití excelových vzorců, změna buňky na měnu, automatické doplnění částky v Kč, atd.

Vzor úkoluMůj pokoj_Excel_1

Hv
Hudební doplňování a luštění (zadáno 5. 11. 2020):

VV 5.11.2020 – Splněný úkol mi pošlete na e- mailovou adresu:  opavska.michaela@zsmsvrbovec.cz

do 10.11.2020

Úkol do výtvarné výchovy

OV

 

14.1. 2021 – Daně, daňová soustava v ČR, vyplňte pracovní list, DANĚ, jeho řešení pošlete do 21.1.2021 email bednarova.pavla@zsmsvrbovec.cz

7.1.2021Daně, daňová soustava v ČR,přepište (vlepte) do sešitů zápis Daně, zápis

17.12. 2020 – Daně, daňová soustava v ČR, projděte si k učivu prezentaci Daně, daňová soustava ČR
26.11. 2020 – Ekononie, ekonomika, základní pojmy, přepište si do sešitů zápis Základní ekonomické pojmy19.11. 2020 – Ekonomie, ekonomika, základní pojmy, projděte si prezentaci Tržní ekonomika

Zadáno: 14.1. 2021

Téma: Životopis

Termín odevzdání: do 17.1. 2021 do 20:00 na e-mail barcal.vojtech@zsmsvrbovec.cz v příloze vašeho školního e-mailu

Napiš svůj jednoduchý strukturovaný životopis.

VKZ Zadáno: 14.1. 2021

Téma: Životopis

Termín odevzdání: do 17.1. 2021 do 20:00 na e-mail barcal.vojtech@zsmsvrbovec.cz v příloze vašeho školního e-mailu

Zadání závěrečného DÚ za první pololetí Referát VKZ9