Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Mikuláš ve škole

Ve čtvrtek 5. 12.  nás ve škole navštívil Mikuláš s družinou andělů a s pekelnými čerty. Mikuláš  zavítal  do všech tříd i do mateřské školky. Čerti z pekelné knihy hříchů četli hříšníky, kteří slibovali polepšení.  A andělé  zase děti odměňovali drobnou sladkostí. Všichni jsme si pekelné dopoledne ve škole moc užili.

Žáci 9. třídy a třídní učitelka Mgr. Andrea Staňková