První pomoc ve škole

6. února 2023 se naši žáci patých a osmých tříd seznámili se základy první pomoci. Po teoretickém úvodu ve třídách si mohli všichni na několika stanovištích vyzkoušet, jak poskytnout první pomoc i prakticky. Nejdříve se zaměřili na ošetření krvácení a popálenin, pak si zkusili srdeční masáž, polohování a transport raněného. Celá akce byla realizována ve spolupráci s Českým červeným křížem Znojmo.

rbt