Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Registrační čísla přijatých žáků

Na základě žádostí podaných u zápisu do Základní školy a Mateřské školy Vrbovec byli přijati žáci s následujícími registračními čísly.

U některých z nich bude na základě žádosti o odklad  doplněné potřebnými přílohami povolen odklad základního vzdělávání.

 

ZSVR 1                                  ZSVR 11                                ZSVR 21

ZSVR 2                                  ZSVR 12                                ZSVR 22

ZSVR 3                                  ZSVR 13                                ZSVR 23

ZSVR 4                                  ZSVR 14                                ZSVR 24

ZSVR 5                                  ZSVR 15                                ZSVR 25

ZSVR 6                                  ZSVR 16

ZSVR 7                                  ZSVR 17

ZSVR 8                                  ZSVR 18

ZSVR 9                                  ZSVR 19

ZSVR 10                                ZSVR 20