Úspěch v recitaci

Ve dnech 7. a 8.března 2023 se ve Znojemské Besedě konalo okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Naši školu zastupovalo šest soutěžích. V 1. kategorii se na pódiu představily Nelinka Šťávová ze 3. třídy a Evička Dušková z 2. A, která si za svůj přednes básně Jak chytiti krajtu zasloužila čestné uznání poroty. Ve 2. kategorii si přednes vybraných básní před četným publikem vyzkoušely žákyně 5. B Natálka Sommereggerová a Anička Šlapanská,  která svým přirozeným projevem vybojovala také čestné uznání. Nikolka Mrázová a Elizabeth Šutová ze 6. B bojovaly se silnou konkurencí ve 3. kategorii a obě při recitaci vybrané prózy podaly úžasný výkon. K ocenění připojujeme gratulaci a všechna děvčata si zaslouží obrovskou pochvalu za vzornou reprezentaci naší školy.

Zapsala: V. Slabá