Zahájení školního roku 2023/2024

Další letní prázdniny jsou za námi a čtvrtého září jsme se všichni opět sešli v tělocvičně školy na slavnostním zahájení školního roku.

Natěšení žáci, učitelé a správní zaměstnanci přišli na slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 do školní tělocvičny, kde paní ředitelka Mgr. Galina Blahová společně s panem starostou Jiřím Písařem přivítali žáčky 1. A a 1. B a popřáli jim především mnoho úspěchů, radosti z učení a nových získaných vědomostí. Následně představila paní ředitelka všechny zaměstnance školy a popřála letošním deváťákům mnoho štěstí u přijímacích zkoušek. Poté se prvňáčci za doprovodu svých rodičů odebrali do předem připravených učeben, kde je paní učitelky seznámily se vším důležitým. První školní den si všichni společně pořádně užili.

Ostatní žáci prvního a druhého stupně se společně se svými třídními učiteli přesunuli do svých kmenových tříd, kde si povídali o tom, jak prožili prázdniny. Seznámili se také se školním řádem, webovými stránkami, rozvrhem hodin a novinkami ve škole.

Přejeme všem v novém školním roce především mnoho zdraví, pevné nervy a potěšení z nabytých znalostí.

Zapsal: Mgr. Vojtěch Barcal