Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archiv

Zápis do MŠ Dyjákovičky a MŠ Vrbovec

Oznámení o konání zápisu do MŠ

Zápis do mateřské školy (obou pracovišť) proběhne dne 15. 5. 2019 od 8:00 do 11:00 hodin v budově ZŠ – Vrbovec 143, v souladu s  § 34 zákona č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Tento termín bude vyhlášen místním rozhlasem začátkem května. Současně upozorňujeme rodiče na povinnou předškolní docházku pro všechny děti, které před začátkem školního roku dovrší pět let věku.

 

Informace o registračních číslech

V seznamu přijetí nemohou být uvedena jména dětí, proto u zápisu získáte registrační číslo.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.  Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno:

     Zveřejněním seznamu registračních čísel na úřední desce školy

–      Na webových stránkách školy www.zsmsvrbovec.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je 5. 6. 2019.

 

Mgr. Galina Blahová

ředitelka školy

 

Potřebné dokumenty ZDE ke stažení:

Lekar MS 2019

Oznameni o konani zapisu do MS rodice

Prijimani deti do MS kriteria 2019

Zadost o prijeti MS – zapis 2019

Zapisni list MS pro skolni rok 2019