2. třída – učivo

Doporučuji pravidelnou přípravu.

Je možné využít tyto zdroje:

www.skolakov.eu – naše oblíbené

www.matyskova-matematika.cz

www.onlinecviceni.cz

www.matematika.hrou.cz

www.berneska.cz

Včelka

od 25.5.

Od dnešního dne je zadání úkolů  společné pro třídy 2.A + 2.B. Zadání učiva nově naleznete na stránkách 2.B.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Po zjištění zájmu zákonných zástupců o dobrovolné vzdělávání ve dnech 29. 06 a 30. 06. 2020 bude ukončení školního roku 2019/2020 probíhat takto:

  • pátek 26. 06. 2020 – předávání vysvědčení všem žákům ve venkovních prostorách
  • prosíme o důsledné dodržování bezpečné vzdálenosti mezi jednotlivými žáky
  • 1.stupeň – sraz 7:35 na prostranství u kostela ve Vrbovci
  • 2.stupeň – sraz 7:35 na prostranství školního hřiště (vstup pouze zadní branou)
  • předpokládaný konec 7:50
  • vstup do školy bez čestného prohlášení není možný
  • oběd možný pouze pro žáky, kteří se účastní dobrovolné výuky
  • dobrovolně vzdělávané žáky si po předání vysvědčení převezmou vychovatelky ŠD (pokud některý z dobrovolně vzdělávaných žáků bude odcházet ihned po předávání, musí mít písemnou omluvenku)
  • 29.06 a 30. 06. 2020 – volno z organizačních a technických důvodů (žáci, kteří projevili zájem o přítomnost ve škole v těchto dnech, budou umístěni v ŠD; oběd bude možný pouze za plnou cenu)