Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Důležité informace MŠD

Provoz v MŠ:

Od 6.30 do 16.00 hodin

V době prázdnin: Od 6.30 do 15.30 hodin

Příchod do MŠ:

Příchod do MŠ je vždy do 8.00 hodin.

Vyzvedávání dětí po obědě od 11:30- 12:00 hodin.

Odpolední vyzvedávání od 14:20 – 15:55 hodin.

Respektujte prosím časy příchodů a odchodů v MŠ. V neuvedených časech je MŠ uzamčena.

Co dítě potřebuje do školky?

– převlečení do třídy (zástěrka, tepláky, bačkorky….)

– převlečení na pobyt venku (náhradní obuv, tepláky….)

– pyžamko

– staré triko, zástěrka popř. košile na výtvarnou výchovu (pokud rodiče chtějí – není povinné)

– náhradní spodní prádlo (pro případ nehody)

Upozorňujeme rodiče, že za znečištěný oděv vašich dětí nezodpovídají učitelky MŠ.

Nepřítomnost dítěte:

ohlaste přítomné učitelce na třídě nebo předem napište do sešitu v šatně

dítě můžete omluvit také telefonicky na tel. čísle 731 408 067

Platby v MŠ:

240,- Kč – měsíční školné.

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozeni. 

Školné musí být uhrazeno nejpozději do 15. dne v daném měsíci a to bezhotovostně převodem na účet č.ú. 4211062007/6800

 Do kolonky “ zpráva pro příjemce“ v příkazu k úhradě napište – jméno dítěte

                   – zařízení, které dítě navštěvuje ( MŠ Dyjákovičky, MŠ Vrbovec…)

Na třídní schůzce byly odsouhlaseny tyto poplatky:

500,- Kč – rodičovský příspěvek ( tato částka je používaná na hračky, doplňky do MŠ, mikulášská nadílka, vánoční nadílka, apod…)

600,- Kč – jednorázová záloha na akce v MŠ ( dítěti se strhávají z jeho „účtu“ jednotlivé částky za absolvované představení či akce. Pokud částku za školní rok nevyčerpá, zůstatek se převádí a  následující rok doplácí jen daný doplatek ).

Školní jídelna:

Provoz školní jídelny:

6.15 hod. – 14.30 hod.

Vedoucí stravování:

Kateřina Belháčová

tel: 515 230 628

Přihlášení, odhlášení stravy:

Podrobnosti a návody najdete na www.strava.cz. Uživatelské jméno a heslo si vyžádejte u vedoucí jídelny osobně.

Odhlašuje se nejpozději den předem do 12.00 hodin.

V případě nemoci nebo nepřítomnosti dítěte v MŠ si  oběd vyzvedněte a to v čase od 10.30hod. do 11.00hod. 

Další dny již nemáte na oběd nárok – pouze v jeho plné ceně 55Kč,-

Po nemoci musíte dítě opět den předem nahlásit.

Platba stravného:

Platba stravného je prováděna vždy inkasem z Vašeho účtu k 15. dni měsíc předem ( např. za měsíc říjen bude stravné odečteno v září)

Ve vaší bance si vyřiďte souhlas s inkasem ve prospěch účtu školní jídelny. Potvrzení přineste vedoucí stravování.

Č.účtu: 4211062066/6800

Výši limitu inkasa si nastavte na 1.800Kč,-

Pokud platba neproběhne, jste povinni uhradit částku  u vedoucí jídelny hotově následující den. Pokud nebude částka uhrazena, nebude mít Vaše dítě nárok na oběd.

Cena stravného:

Děti 3-6leté:

Celodenní strava………………………. 40 Kč,-

Polodenní strava……………………….. 31 Kč,-

Děti 7leté:

Celodenní strava ………………………. 43 Kč,-

Polodenní strava ……………………….. 34 Kč

Kontakty na logopedické ambulance:

 

Mgr. Krafková 515 220 447, Rudoleckého 3, Znojmo

Mgr. Ševčíková 515 243 964, Dolní Česká 1, Znojmo

Mgr. Bartáková 739 651 671, Tovární 886/14, Znojmo

Mgr. Váňová 606 926 066, Znojmo

Doporučení pro rodiče

9 dobrých rad, které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do mateřské školy:

 

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod. 

4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

6. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

7. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.

8. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.  Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

10. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – dítě může jít jen na dvě hodiny apod. 

(Doporučení je součástí připravované kapitoly „Příprava na zátěžové situace“ do publikace Šulová, L. (Ed.): Problémové dítě a hra. Raabe, Praha)

 

 

Desatero pro rodiče “ předškoláčků „

 

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy) 
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí) 
 • reaguje správně na světelné a akustické signály
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet) 
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti) 
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší) 
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) 
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů 
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti) 
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“) 
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty 
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.) 
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit 
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky 
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je 
 • postupuje podle pokynů 
 • pracuje samostatně
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se) 
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí 
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých 
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role) 
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny 
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor 
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit 
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) 
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení 
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí 
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne 
 • zajímá se o knihy, 
 • zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny zná celou řadu písní, básní a říkadel 
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku) 
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí 
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví,
 • k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

„Školková“ pravidla pro rodiče:

 

Maminko a tatínku, prosím… aneb školková pravidla pro dospěláky

1.  Přiveďte mě do školky a choďte si pro mě vždy včas, není mi příjemné být poslední.

2.  Pokud nebudeme stíhat, zavolejte paní učitelce, aby se mnou počítala.

3.  Neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno.

4. Nevoďte mě do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil bych kamarády, celý den bych tam proplakal a paní učitelka by vám stejně zavolala, ať si pro mě přijdete. 

5. Nedávejte mi potají do skříňky, do kapsičky ani s sebou do školky, žádné sladkosti, ve školce májí pro nás sladké svačinky, které jsou pro nás vhodné.

6. Když budu mít narozeniny, můžete pro děti koupit něco sladkého (bonbóny), nebo donést nějaké ovoce a zeleninu, všichni to pak společně oslavíme a o dobrůtky se rozdělíme.

7. Čtěte pozorně informace na nástěnkách, abyste na nic důležitého nezapomněli.

8. Buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkám sdělit všechny důležité věci, nebo změny, které by měly vědět.

 

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do MŠ:

 1. Znát své jméno a příjmení

 2. Umět si říci, co chce nebo potřebuje

 3. Spolupracovat při oblékání a svlékání

 4. Umět nazouvat a vyzouvat obuv

 5. Vysmrkat se a používat kapesník

 6. Držet lžíci a umět se najíst

 7. Při jídle sedět u stolu

 8. Umět pít z hrnečku

 9. Používat toaletu ( pleny nejsou přípustné )

10. Umět si umýt ruce mýdlem a utřít do ručníku

11. Umět si vyčistit zuby

12. Ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku

 

Co by mělo umět dítě před nástupem do ZŠ:

správně vyslovovat všechny hlásky

– vyřídit jednoduchý vzkaz

– vydržet nad zadaným úkolem a pracovat alespoň čtvrt hodiny a práci

  dokončit

– orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad

–  recitovat básničku, zpívat písničku

–  vědět jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí, znát dny v týdnu

–  hrát jednoduché hry

–  počítat po jedné do deseti

–  držet správně tužku, netlačit, kreslit, aby tužka lehce klouzala po papíru

–  umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřesahovat

–  vystřihovat jednoduché tvary

–  samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku

–  dodržovat hygienu, jíst příborem

–  umět pozdravit, poprosit, poděkovat