Zápis do ŠD

Přihlášení do ranní družiny pro rok 2022 – 2023:

Přihláška bude rozdána všem dětem 1. září 2022, od 2. září zahájen provoz ranní družiny ( musí být odevzdána vyplněná přihláška pro ranní družinu a  musí být přijat do školní družiny ).

Zápis do školní družiny pro školní rok 2022-2023

Vážení rodiče,

v případě, že máte ve školním roce 2022/2023 zájem o školní družinu, stačí si stáhnout a vyplnit tyto dokumenty:

  • Přihláška k pravidelné denní docházce do ŠD
  • Žádost o přijetí žáka do ŠD

Tiskopisy budou také rozdány dětem ve škole.

Termín pro odevzdání žádosti a přihlášky o zařazení dítěte do ŠD

 

Řádně vyplněnou a podepsanou žádost a  přihlášku odevzdejte osobně nebo odešlete na email: druzina@zsmsvrbovec.cz nejpozději do 30. 5. 2022.  

Bez řádně vyplněných tiskopisů nelze umístit děti ve školní družině.

V případě jakýchkoli dotazů Vám rádi pomůžeme na telefonním čísle  732149189.

O přijetí do školní družiny budete informováni nejpozději do 10.6.2022 na webových stránkách školy.

 

Ve Vrbovci    1. 5. 2022                                           Hana Jarmarová, vedoucí vychovatelka

 

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do ŠD

Žádost o přijetí žáka do ŠD

Základní informace o ŠD