Zápis do ŠD

Zápis do školní družiny budoucích  žáků 2. -5. tříd pro školní rok 2024-2025

Vážení rodiče,

v případě, že máte ve školním roce 2024/2025 zájem o školní družinu, prosím, vyplňte potřebné tiskopisy. Ty budou dětem rozdány, nebo je možné si je vytisknout.

  • Přihláška k pravidelné denní docházce do ŠD
  • Žádost o přijetí žáka do ŠD

Tiskopisy budou rozdány dětem ve škole.

 

Termín pro odevzdání žádosti a přihlášky o zařazení dítěte do ŠD

Řádně vyplněnou a podepsanou žádost a  přihlášku odevzdejte osobně nebo pošlete po dítěti nejpozději do 30. 4. 2024.  

Bez řádně vyplněných tiskopisů nelze umístit  děti ve školní družině.

V případě jakýchkoli dotazů Vám rádi pomůžeme na telefonním čísle  732149189.

 

Ve Vrbovci    16. 4. 2024                                           Hana Jarmarová, vedoucí vychovatelka

 

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do ŠD

Žádost o přijetí žáka do ŠD

Základní informace o ŠD