Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Zápis do ŠD

 

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádných opatření, Vám oznamujeme, že zápis do ŠD při Základní škole a Mateřské škole Vrbovec se uskuteční ve dnech 25. 8. – 28. 8. 2020 a 1. 9. 2020 v přízemí školy (u jídelny), kde naleznete veškeré tiskopisy. Tiskopisy jsou k dispozici i na stránkách školy.

    • Informace o naší školní družině
    • Přihláška k pravidelné denní docházce do ŠD
    • Žádost o přijetí žáka do ŠD

 

 

Řádně vyplněné a podepsané, prosím, doručte do školy osobně, nebo vhoďte do schránky školy nejpozději do 1. 9. 2020. 

Bez řádně vyplněných tiskopisů nelze umístit děti ve školní družině. 

V případě jakýchkoli dotazů Vám rádi pomůžeme na telefonním čísle  732149189.

 

Ve Vrbovci    24. 8. 2020                                           Hana Jarmarová

vedoucí vychovatelka

Informace o ŠD

Přihláška do ŠD

Žádost o přijetí žáka do ŠD