Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Zápis do ŠD

Zápis do školní družiny

Vážení rodiče,

z důvodu koronavirové krize a v souladu s bezpečnostními opatřeními bude letos zápis do školní družiny pro žáky budoucích 1. – 5.tříd probíhat v době od 25. 8. do 28.8. a 1.9. 2020 vždy od 8.00 – 13.00 hodin v kabinetě školní družiny / 1.patro staré budovy /.

Přihlášku do školní družiny a Žádost o přijetí si můžete vytisknout na stránkách školy, nebo si v uvedených dnech tiskopisy vyzvednout osobně u vychovatelek ŠD.

Řádně vyplněné formuláře odevzdejte nejpozději do 1.9. 2020. 

Žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity na základě žádosti zákonného zástupce, podle těchto kritérií:

  1. Včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky.
  2. Věk dítěte – oddělení školní družiny se naplňují přednostně a postupně od nejmladších – žáky prvních, druhých, třetích, případně čtvrtých a pátých ročníků.
  3. Děti, které dojíždí do školy a nemají bydliště v místě školy.

Přihláška do ŠD

Žádost o přijetí žáka do ŠD