Zápis do ŠD

Zápis do školní družiny pro školní rok 2023-2024

Vážení rodiče,

v případě, že máte ve školním roce 2023/2024 zájem o školní družinu, stačí si stáhnout a vyplnit tyto dokumenty:

  • Přihláška k pravidelné denní docházce do ŠD
  • Žádost o přijetí žáka do ŠD

Tiskopisy budou také rozdány dětem ve škole.

 

Termín pro odevzdání žádosti a přihlášky o zařazení dítěte do ŠD

Řádně vyplněnou a podepsanou žádost a  přihlášku odevzdejte osobně nebo odešlete na email: druzina@zsmsvrbovec.cz nejpozději do 30. 5. 2023.  

Bez řádně vyplněných tiskopisů nelze umístit děti ve školní družině.

V případě jakýchkoli dotazů Vám rádi pomůžeme na telefonním čísle  732149189.

 

Ve Vrbovci    30. 5. 2023                                           Hana Jarmarová, vedoucí vychovatelka

 

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do ŠD

Žádost o přijetí žáka do ŠD

Základní informace o ŠD