Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

MMP

Minimální preventivní program

Každý rok je vypracován minimální preventivní program školy, který obsahuje aktivity směřující naše žáky ke zdravému životnímu stylu. Nestačí jen předávat informace, pro děti jsou důležité pozitivní prožitky.

 

Minimální preventivní program se zaměřuje na :

  • na snížení výskytu rizikového chování, výskytu zdravého životního stylu
  • na výchovu ke zdravému životnímu stylu
  • na osobnostní a sociální rozvoj žáků

Dokument vypracovala Mgr. Pavla Bednářová, která je zároveň metodikem prevence.

Důležité kontakty v oblasti prevence: MMP_kontakty