Školní jídelna

Odhlašování a přihlašování obědů provádějte ZDE: www.strava.cz

Provoz školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše. Řídí se výživovými normami a finančním limitem na nákup potravin.

 

Kontakt:

  • Dagmar Fišerová (vedoucí stravování)
  • Školní jídelna Vrbovec, Vrbovec 143, 671 24
  • email: jidelnaVrbovec@seznam.cz; jidelna@zsmsvrbovec.cz
  • tel.: +420 731 408 008, +420 515 230 176
  • přihláška ze stravování v ŠJ ke stažení ZDE: Přihláška ŠJ 2022

 

Alergeny ve školní jídelně

Nařízení EU 1169/2011 ukládá s účinností od 13.12.2014 povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů).  Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd.
Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení a jsou přílohou nařízení EU 1169/2011. T