Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

O nás MŠV

Mateřská škola ve Vrbovci je tradiční. K jejímu provozu obec využila starší rodinný dům se zahradou. Budova mateřské školy je ve středu obce a v roce 2001 – 2002 byla zrekonstruována. Proběhla zde oprava střechy,výměna oken, a také byla zhotovena nová fasáda.

Kontakt

Mateřská škola Vrbovec

Vrbovec 29, 671 24 Vrbovec

Tel: 515 230 160; 731 408 013

E-mail: ms.vrbovec@seznam.cz

Provoz MŠ

6:30 – 16.00 hodin

Třídy

Máme dvě třídy, které jsou rozděleny dle věku dětí.

Třída – SLUNÍČKA – děti ve věku od 2 do 4 let

Třídní učitelky:

Dagmar Coufalová + vedoucí uč. MŠ

Bc. Veronika Stašková

Třída – SOVIČKY – děti ve věku od 4 do 6 (7) let

Třídní učitelky:

Eva Jägerová

Vendula Hrubá

Instrukce k úhradě školného a stravného bezhotovostně (převodem na účet)

Kolonka „zpráva pro příjemce“ v příkazu k úhradě musí obsahovat:

  • jméno a příjmení dítěte, datum narození
  • školné MŠ Vrbovec 

Číslo účtu:

  • školné :   4211062007/6800
  • stravné:   4211062066/6800