Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

O nás MŠV

Mateřská škola ve Vrbovci má dvě třídy s celkovou kapacitou 50 dětí. K jejímu provozu obec využila starší rodinný dům se zahradou a dvorkem. Budova mateřské školy je ve středu obce a v roce 2001 – 2002 byla zrekonstruována. Proběhla zde oprava střechy,výměna oken, a také byla zhotovena nová fasáda. Mateřská škola nabízí klidné prostředí, ve kterém pomáháme dětem se všestranně rozvíjet. Děti jsou vedeny k samostatnosti, ale také k vzájemné spolupráci a ohleduplnosti. 

KONTAKT

Mateřská škola Vrbovec

Vrbovec 29, 671 24 Vrbovec

Tel: 515 230 160; 731 408 013

E-mail: ms.vrbovec@seznam.cz

 

PROVOZ MŠ

6:30 – 16.00 hodin

__________________________________

Třída SLUNÍČKA

děti ve věku od 2 do 4 let

Třídní učitelky:

p. uč. Monika Honková

p. uč. Tereza Kohoutková

___________________________________

Třída – SOVIČKY

 děti ve věku od 4 do 6 (7) let

Třídní učitelky:

Vedoucí učitelka Dagmar Coufalová

p. uč. Terezie Molíková

___________________________________

Instrukce k úhradě školného a stravného bezhotovostně (převodem na účet)

Kolonka „zpráva pro příjemce“ v příkazu k úhradě musí obsahovat:

  • jméno a příjmení dítěte, datum narození
  • školné MŠ Vrbovec 

Číslo účtu:

  • školné :   4211062007/6800
  • stravné:   4211062066/6800