Zájmové útvary ŠD

Zájmové útvary pro rok 2023/ 2024

V letošním školním roce nabízíme pro děti tyto zájmové útvary. Jsou určeny pouze pro žáky, přihlášené do školní družiny. Začnou svoji činnost od 1. října 2023, končí činnost 31. května 2024. Pokud máte zájem o některý z nabízených kroužků, zakroužkujte jej a vyplněný tiskopis co nejdříve zašlete po dítěti zpět. V následujících dnech rozdáme dětem přihlášky, které, prosím, vyplňte a obratem zašlete zpět. Kroužky se plní do určitého počtu žáků. Místa jsou omezená, rozhoduje doba odevzdání přihlášky.

 

 

Den Název ZÚ Určen pro Čas Jméno vedoucího Mám  zájem
Pondělí Povídálek  – rozvíjení čtenářské gramotnosti

 

Keramika a jiné tvoření

1. skupina

1.třída

 

1.tř.+začátečníci

 

11.10 – 12.05 hod.

 

15.00-16.30 hod.

 

 

B Hřebíčková

 

M. Vítámvásová

 

  Ano

 

Ano

 

 

Úterý Keramika a jiné tvoření

 

Pohybové hry, florbal

1.tř.+začátečníci

2.skupina

1. – 5.tř.

 

 

15.00-16.30 hod.

 

15.00-16.00hod.

 

M. Vítámvásová

 

B. Hřebíčková

 

   Ano

 

Ano

 

 

Středa Vaření

 

Keramika a jiné tvoření 1. skupina – pokročilí

 

2. – 5.tř.

 

2. – 5.tř.

 

 

 

15.00-16.30 hod.

 

15.00-16.30 h

B. Hřebíčková

 

H. Jarmarová

  Ano

 

Ano

 

Čtvrtek Keramika a jiné tvoření – pokročilí 2.skupina

 

Stolní a společenské hry, logické hry

2. -5.tř.

 

 

2. – 5.tř.

 

 

15.00-16.30 hod.

 

 

15.00-16.00 hod.

 

 

H. Jarmarová

 

 

M. Vítámvásová

   Ano

 

 

Ano

 

Pátek Jóga a cvičení s hudbou 1. – 5.tř. 15.00-16.00 hod. B. Hřebíčková     Ano

 

 

 

O přijetí do kroužku rozhoduje datum (den odevzdání), kapacita omezena.