Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Kariérové poradenství

Informace pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce

– přijímací zkoušky budou jednotné

– jednotná zkouška je povinná pro 1. kolo PZ do všech oborů vzdělávání ukončených maturitní zkouškou (včetně víceletých gymnázií), netýká se oborů vzdělávání s talentovou zkouškou (vyj. gymnázia se sportovní přípravou)

– jednotná zkouška se koná z českého jazyka (60 minut) a z matematiky (70 minut)

 • uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat 2x – započte se mu lepší výsledek
 • v prvním termínu koná uchazeč jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na 1. místě, ve druhém termínu ve škole uvedené na 2. místě.
 • žák si může podat v prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky, v dalších kolech PŘ není počet přihlášek omezený
 • uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání
 • pokud se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
 • výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.
 • přihlášky na SŠ vyplní a vytiskne naše škola (poplatek 10Kč/stránka)
 • ZZ žáků s podpůrnými opatřeními si zažádají v PPP Znojmo o úpravu podmínek k přijímacímu řízení (pokud již nemají stanoveno v Doporučení PPP)

Termíny přijímacích zkoušek

    Jednotná zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na dny:

1. termín:          úterý   14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
čtvrtek 16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:         středa 15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
pátek   17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

 

Školní přijímací zkoušky v prvním kole:
dva termíny v   období 14. – 28. dubna 2020

Jednotná zkouška se nekoná: při přijímacím řízením oboru vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Na těchto školách se však mohou konat školní přijímací zkoušky. Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění se koná talentová zkouška od 2. 1. – 15. 1. 2020, do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška od 15. 1. 2020- 31. 1. 2020.

Termín podání přihlášek do oborů s talentovou zkouškoudo 2. 12. 2019

Termín podání přihlášek do oborů bez TZ: do 1. 3. 2020 (uchazeč předá řediteli SŠ, nebo zašle doporučeně poštou)

Aktuální informace budou k dispozici na webových stránkách školy – školní poradenské pracoviště/kariérové poradenství. Individuální konzultace po předchozí domluvě u výchovné poradkyně (stipcakova.lenka@zsmsvrbovec.cz) – konzultační hodiny ST 13:00-14:00.

Aktuální nabídku oborů najdete v Atlasu škol, který obdrží každý vycházející žák v průběhu října.

Doporučuji prostudovat brožuru Končíš základku – kam dál, aby to stálo za to.

KoncisZSkamdalabytostalozato-1-1

Rozhodnutí o přijetí:

 • ředitel gymnázia, SOŠ, SOU ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení nebo do 2 dnů po konání 2. termínu přijímacího řízení a poté zveřejní rozhodnutí přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí

Zápisový lístek:

 • ředitel ZŠ vydá pouze 1 ( VP vede evidenci)
 • Vydávání zápisových lístků zákonným zástupcům žákům školy, kteří se hlásí do
  1. oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019
  2. ostatních oborů vzdělání do 15. března 2020.
 • !!!do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdá zákonný zástupce řediteli gymnázia, SOŠ, SOU. Nebude-li v tomto termínu zápisový lístek doručen, může ředitel místo obsadit jiným uchazečem.
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze 1x, podruhé ho lze použít, pokud byl žák přijat na základě odvolání nebo pokud byl přijat na školu s talentovou zkouškou a následně i na školu bez talentové zkoušky

Možnosti v případě nepřijetí:

 • odvolání do !!! 3 pracovních dnů od doručení nepřijetí
 • odvolání s žádostí o možnost posouzení o přijetí na volná místa (autoremedura)
 • podat si neomezený počet přihlášek na 2. termín (případně další termíny) přijímacího řízení, pokud jsou volná místa, rozhodnutí o přijetí se zveřejní bez zbytečného odkladu

Další kola přijímacího řízení:
Není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů
vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé
obory vzdělání.
Není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení.

Vzor odvolání ke stažení zde: odvolani-2020-vzor

VOLBA STUDIA – 10 kroků:

Doporučuji prostudovat 10 kroků, které byste měli učinit před rozhodnutím, na jakou školu půjdete:

Volba studia – 10 kroků před rozhodnutím