Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Kariérové poradenství

Informace pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce:

– přijímací zkoušky budou jednotné

– jednotná zkouška je povinná pro 1. kolo PZ do všech oborů vzdělávání ukončených maturitní zkouškou (včetně víceletých gymnázií), netýká se oborů vzdělávání s talentovou zkouškou (vyj. gymnázia se sportovní přípravou)

– jednotná zkouška se koná z českého jazyka (60 minut) a z matematiky (70 minut)

 • uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat 2x – započte se mu lepší výsledek
 • v prvním termínu koná uchazeč jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na 1. místě, ve druhém termínu ve škole uvedené na 2. místě.
 • žák si může podat v prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky, v dalších kolech PŘ není počet přihlášek omezený
 • uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání
 • pokud se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
 • výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.
 • přihlášky na SŠ vyplní a vytiskne naše škola (poplatek 10Kč/stránka)
 • ZZ žáků s podpůrnými opatřeními si zažádají v PPP Znojmo o úpravu podmínek k přijímacímu řízení

 Termíny přijímacích zkoušek budou doplněny nejpozději v lednu 2021

         

Jednotná zkouška se nekoná: při přijímacím řízením oboru vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Na těchto školách se však mohou konat školní přijímací zkoušky.

Termín podání přihlášek do oborů s talentovou zkouškoudo 30. 11. 2020.

Termín podání přihlášek do oborů bez TZ: do 1. 3. 2021 (uchazeč předá řediteli SŠ, nebo zašle doporučeně poštou).

Aktuální informace budou k dispozici na webových stránkách školy – školní poradenské pracoviště/kariérové poradenství. Individuální konzultace po předchozí domluvě u výchovné poradkyně (stipcakova.lenka@zsmsvrbovec.cz) – konzultační hodiny ST 13:00-14:00 – pouze po předchozí domluvě.

Aktuální nabídku oborů najdete v Atlasu škol, který obdrží každý vycházející žák (pravděpodobně v průběhu října)

 Rozhodnutí o přijetí:

 • ředitel gymnázia, SOŠ, SOU ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení nebo do 2 dnů po konání 2. termínu přijímacího řízení a poté zveřejní rozhodnutí přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí

Zápisový lístek:

 • ředitel ZŠ vydá pouze 1 (vede evidenci)
 • !!!do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdá zákonný zástupce řediteli gymnázia, SOŠ, SOU. Nebude-li v tomto termínu zápisový lístek doručen, může ředitel místo obsadit jiným uchazečem.
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze 1xpodruhé ho lze použít, pokud byl žák přijat na základě odvolání nebo pokud byl přijat na školu s talentovou zkouškou a následně i na školu bez talentové zkoušky

Možnosti v případě nepřijetí:

 

 • odvolání do !!! 3 pracovních dnů od doručení nepřijetí
 • odvolání s žádostí o možnost posouzení o přijetí na volná místa (autoremedura)
 • podat si neomezený počet přihlášek na 2. termín (případně další termíny) přijímacího řízení, pokud jsou volná místa, rozhodnutí o přijetí se zveřejní bez zbytečného odkladu

Pozn: TYTO INFORMACE SE V PRŮBĚHU ROKU MOHOU MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA VÝVOJI EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE A ROZHODNUTÍ MŠMT!!!!!!!

VOLBA STUDIA – 10 kroků:

Doporučuji prostudovat 10 kroků, které byste měli učinit před rozhodnutím, na jakou školu půjdete:

Volba studia – 10 kroků před rozhodnutím