O nás MŠD

Mateřská škola byla postavena pro děti z okolních vesnic s kapacitou tří tříd. Slavnostní zahájení proběhlo 1. září 1985. Postupně se mateřská škola stala školou dvoutřídní. Současná kapacita je cca 50 dětí. Mateřská škola nabízí příjemné, klidné, rodinné prostředí. Děti jsou vedeny více k samostatnosti, ale zároveň ke skupinovému řešení úkolů. Učí se vzájemné spolupráci, ohleduplnosti. S dětmi pracujeme v moderním prostředí. Všestranně rozvíjíme jejich osobnost.

Kontakt

Mateřská škola Dyjákovičky
66902 Znojmo 2,  Tel.:  731 408 067

E-mail:  ms.dyjakovicky@email.cz

 

Provoz MŠ  

6.30 – 16.00 hodin

Třídy

Máme dvě třídy ( I. kytičkovou, II. motýlkovou ), třídy jsou rozdělené dle věku dětí.

Obě třídy a jejich učitelky spolu úzce spolupracují při plánování, výběru a náplni témat, činností i nadstandartních aktivit.

Motýlková třída – děti ve věku 3 – 4 let

Třídní učitelky:

Karolína Smutná 

Bc. Silvie Hrnčířová

Kytičková třída – děti ve věku 4 –  6 let

Třídní učitelky:

Irena Deáková + vedoucí uč.MŠ

Anna Kosová, DiS

O čem si povídáme?

O ČEM SI POVÍDÁME U KYTIČEK – jaro

O ČEM SI POVÍDÁME U KYTIČEK – léto

O ČEM SI POVÍDÁME U KYTIČEK – podzim

O ČEM SI POVÍDÁME U KYTIČEK – zima

Školní jídelna

Provoz školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše. Řídí se výživovými normami a finančním limitem na nákup potravin.

Provoz školní jídelny:

6.15 hod. – 14.30 hod.

Vedoucí stravování:

Kateřina Belháčová

tel: 515 230 628