Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název
Základní škola a Mateřská škola Vrbovec

Kontaktní spojení

Vrbovec 143
671 24 Vrbovec
Telefon: 515 230 171
E-mail: reditelna@zsmsvrbovec.cz
WWW: www.zsmsvrbovec.cz
ID Datové schránky: hhpmi3p

1. Kontaktní poštovní adresa
Vrbovec 143
671 24 Vrbovec

2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Vrbovec 143
671 24 Vrbovec

3. Úřední hodiny
Po – Pá: 7:15 – 13:00

4. Telefonní čísla

 • 515 230 171 – kancelář školy
 • 733 122 970, 733 122 971 – kancelář školy
 • 515 230 176 – školní jidelna
 • 731 408 008 – školní jidelna
 • 732 149 189 – školní družina

5. Čísla faxu
Fax není využíván

6. Adresa internetové stránky

www.zsmsvrbovec.cz

7. Adresa e-podatelny
reditelna@zsmsvrbovec.cz

8. Další elektronické adresy

zs.vrbovec@orgman.cz
barcal.vojtech@zsmsvrbovec.cz
blahova.galina@zsmsvrbovec.cz
bednarova.pavla@zsmsvrbovec.cz
cechova.diana@zsmsvrbovec.cz
cerna.marie@zsmsvrbovec.cz
hortova.alzbeta@zsmsvrbovec.cz
jurasek.jiri@zsmsvrbovec.cz
kubacova.eliska@zsmsvrbovec.cz
mrvova.dana@zsmsvrbovec.cz
novakova.brigita@zsmsvrbovec.cz
opavska.michaela@zsmsvrbovec.cz
plackova.magda@zsmsvrbovec.cz
slaba.vladimira@zsmsvrbovec.cz
stankova.andrea@zsmsvrbovec.cz
stipcakova.lenka@zsmsvrbovec.cz
sukupova.zdena@zsmsvrbovec.cz
vykoukalova.jana@zsmsvrbovec.cz

 

9. Žádost o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Písemně lze podat žádost:

 • poštou
 • předáním písemné žádosti ředitelce školy
 • elektronickou poštou

 

10. Přijetí žádostí a dalších podání

Písemné podání:
volně formulovanou žádost lze doručit osobně, poštou, elektronicky s uvedením následujících údajů:

 • identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon příp. e-mail, u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. e-mail)
 • předmět žádosti
 • způsob vyzvednutí informace (písemně, osobně, e-mailem)
 • datum, podpis

Elektronickou poštou lze podat žádost na :

V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Db., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ústní nebo telefonické podání), je možné využít další dostupné kontakty nebo osoby – vedoucí školní jídelny, pedagogové školy.

 

 11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky školy, jejíž činnost Základní škola a Mateřská škola Tučapy, okres Vyškov, příspěvková organizace.

 

12. Formuláře

Dokumenty lze získat osobně v kanceláři školy nebo na webových stránkách školy.

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky

Žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání

Oznámení o individuálním vzdělávání
Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

 

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 

14.2. Vydané právní předpisy

Nebyly vydány žádné právní předpisy

 

15. Úhrada za poskytování informací

 

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:

 1. náklady spojené s vyhledáváním informací

(za každou započatou hodinu) – zdarma

 1. pořízení kopie formátu A4 – jednostranně za list – zdarma

– oboustranně za list – zdarma

 1. opatření technického nosiče dat (CD) nelze vytvořit
 2. odeslání informace žadateli:

cena dle platného sazebníku České pošty

e-mail zdarma

 

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací: není

 

16. Licenční smlouvy: nejsou

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.