Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Dokumenty ŠD

Dokumenty ke stažení:

Omluvenka žáka ze ŠD: Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

Řád školní družiny: Školní řád ŠD

Úplata ve školní družině – směrnice: Směrnice ŠD