Dokumenty ŠD

Dokumenty ke stažení:

Řád školní družiny: Školní řád ŠD

Úplata ve školní družině – směrnice:

Školní vzdělávací program: ŠVP

Roční plán:

Omluvenka žáka ze ŠD: Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

Odhláška žáka ze ŠD během školního roku: