Učitelský sbor

Vedení školy

Ředitelka: Mgr. Galina Blahová
Zástupce ředitele: Mgr. Alžběta Hortová
Výchovný poradce: Mgr. Ivo Stibůrek
Kariérový poradce:
Mgr. Lenka Štipčáková
Metodik prevence:  Mgr. Pavla Bednářová
EVVO, ICT
Mgr. Vojtěch Barcal
Škola je organizovaná jako úplná základní s I. a II. stupněm, součástí jsou Mateřská škola Vrbovec, Mateřská škola Dyjákovičky.
Bez třídnictví: Mgr. Vojtěch Barcal, Mgr. Pavla Bednářová, Ing. Michaela Dvořáková, Ing. Květa Smutná

Funkce ve škole

Ředitelka školy Mgr. Galina Blahová
Zástupce ředitele Mgr. Alžběta Hortová
Výchovný poradce Mgr. Lenka Štipčáková
Pracovník pro zajištění úkolů BOZP Mgr. Alžběta Hortová

Pavel Coufal

Zajištění úkolů CO Pavel Coufal
Požární preventista Pavel Coufal
Metodik prevence Mgr. Pavla Bednářová
Koordinátor EVVO Mgr. Vojtěch Barcal
ICT koordinátor Mgr. Vojtěch Barcal
Zdravotník Mgr. Pavla Bednářová
Metodik I. stupně Mgr. Vladimíra Slabá
Předmětová komise českého jazyka  Mgr. Lenka Štipčáková
Předmětová komise cizích jazyků Mgr. Andrea Staňková
Předmětová komise výchov Mgr. Diana Čechová
Předmětová komise společenských věd Mgr. Pavla Bednářová
Předmětová komise přírodních věd a matematiky Mgr. Jiří Jurášek
Sklad učebnic Radka Dolejší, Mgr. Alžběta Hortová

 

Mgr. Barcal Vojtěch
Mgr. Blahová Galina
Mgr. Bednářová Pavla
Mgr. Čechová Diana III. B třída AP – Smutná Květa, Ing.
Mgr. Černá Marie IV. třída AP – Míčková Barbora, Bc.
Mgr. Dobrovolná Hana VII.A třída AP – Vykoukalová Jana, Mgr.
Ing. Dvořáková Michaela
Mgr. Hortová Alžběta
Mgr. Illová Milada V. třída AP – Kratochvílová Božena
Mgr. Jurášek Jiří VII.B třída
Mgr. Kubíková Tereza III. A třída
Mgr. Mašková Blanka VI. A třída AP – Hort Tomáš
Mgr. Nováková Brigita I. A třída
Mgr. Plačková Magda I. B třída
Mgr. Simek Tomáš II.A třída
Mgr. Slabá Vladimíra II. B třída AP – Geryková Zuzana
Ing. Smutná Květa
Mgr. Staňková Andrea IX. B třída
Mgr. Stibůrek Ivo VIII. třída AP – Dolejší Radka
Mgr. Štipčáková Lenka IX. A třída
Mgr. Toufarová Blanka VI. B třída AP – Fišerová Dagmar