Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Důležité informace MŠV

 

Z důvodu výskytu onemocnění COVID-19  je MŠ Vrbovec

od 16. 10. 2020 UZAVŘENA.

Všechny děti a zaměstnanci nastoupí do karantény. O vývoji situace a znovu otevření vás budeme včas informovat.

 

 

 

 

 

Informace MŠ můžete najít i na facebookové skupině – Mateřská škola Vrbovec

PRAVIDLA PROVOZU MŠ VZHLEDEM KE COVID-19

  1. Při vstupu do budovy si rodiče nasadí roušku a provedou dezinfekci rukou.
  1. V prostorách budovy se pohybují nezbytně nutnou dobu (převlečení dítěte a předání učitelce MŠ).
  1. Před vstupem do třídy si dítě důkladně umývá ruce mýdlem z dávkovače po dobu 20–30 sekund a následně si osuší ruce jednorázovými utěrkami za přítomnosti rodiče.
  1. Rodiče nevstupují do třídy.
  1. Po předání dítěte rodiče neprodleně opustí budovu.
  1. Dle nařízení hygienické stanice je zakázáno nošení veškerých hraček včetně plyšových do MŠ.
  1. Dle nařízení MŠMT nebude v žádném případě mateřská škola přijímat děti s respiračním onemocněním (rýma, kašel, zánět očí, teplota). Pokud takovéto dítě do mateřské školy přijde, bude okamžitě posláno domů. Pokud se tyto příznaky projeví u dítěte během dne, budou rodiče informováni o jeho stavu a je jejich povinností si pro dítě přijít v nejkratším čase.
  1. Je důležité, aby rodiče spolupracovali v případě onemocnění dítěte a reagovali na telefonát v co nejkratší době. Dítě musí být umístěno v izolaci do příchodu rodiče.
  1. Prosíme rodiče o kontakty dalších členů rodiny (popřípadě jiných zodpovědných osob), kteří budou schopni si pro dítě přijít v co nejkratším čase.
  1. Sledujte webové stránky školky – zsmsvrbovec.cz

Popřípadě facebookovou skupinu – Mateřská škola Vrbovec

Zde najdete všechny aktuální informace.

 

Všechny děti se budou v letošním školním roce scházet do 8.00 hodin

Vyzvedávání dětí po obědě – 1. třída od 12:00 do 12:15, 2. třída od 12:30 do 12:45

V době od 12:30 do 14:30 nezvoňte na zvonek MŠ, malé děti již v tuto dobu spí. Pokud  budete potřebovat dítě vyzvednout, ohlašte se na mobil školky.