Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

INFORMACE K VÝUCE PLATNÉ OD 30. 11. 2020

INFORMACE K VÝUCE PLATNÉ OD 30. 11. 2020

 • příchod a odchod žáků do/z budovy školy bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd; žák smí do budovy vstoupit až po vyzvání zaměstnancem školy
 • každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení
 • všichni žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, pravidelně se dezinfikovat a dodržovat všechna hygienická opatření
 • ochranný štít není povolen pro žáky, ale pouze výjimečně pro učitele (je-li třeba při výuce vidět ústa, např. v cizím jazyce) a to pouze pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob
 • vstup rodičů a třetích osob do budovy školy je povolen pouze v nezbytných případech a to po předchozí telefonické domluvě s vedením školy

1. stupeň ZŠ

 • od 30. 11. 2020 se vrací k denní výuce také žáci 3. – 5. tříd
 • výuka bude probíhat dle řádného rozvrhu, poslední hodiny budou kráceny dle potřeby ŠJ (dodržení hygienických pravidel, počtu žáků v místnosti, homogenity skupin, aj.) – více informací po návratů žáků do školy
 • při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti (včetně plavání); hodiny TV budou realizovány formou pobytu venku nebo jinými vhodnými činnostmi
 • žáci vzdělávaní ve škole mají nárok na oběd ve školní jídelně, ale nemají nárok na oběd do jídlonosiče
 • ŠD bude i nadále fungovat, avšak pouze při dodržení homogenity skupiny

 2. stupeň ZŠ:

 • 6. – 8. třídy v režimu rotační výuky, tzn. střídání celých tříd po týdnu
 • 6. A a 7. třída se v týdnu od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 vrátí k denní výuce ve škole; v týdnu následujícím se tyto třídy budou vzdělávat distančním způsobem z domova dle distančního rozvrhu hodin (přes MS Teams, webové stránky a emailové adresy)
 • 6. B a 8. třída se v týdnu od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 bude i nadále vzdělávat distančním způsobem z domova dle distančního rozvrhu hodin (přes MS Teams, webové stránky a emailové adresy); v týdnu od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 se vrátí k denní výuce ve škole
 • režim střídání tříd po týdnu bude platit až do příchodu nových pokynů z MŠMT
 • 9. třída se od 30. 11. 2020 vrátí k denní výuce ve škole
 • výuka ve škole bude probíhat dle řádného rozvrhu, poslední hodiny budou kráceny dle potřeby ŠJ (dodržení hygienických pravidel, počtu žáků v místnosti, homogenity skupin, aj.); více informací po návratů žáků do školy
 • při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti; hodiny TV budou realizovány formou pobytu venku nebo jinými vhodnými činnostmi
 • žáci vzdělávaní ve škole mají nárok na oběd ve školní jídelně, ale nemají nárok na oběd do jídlonosiče
 • žáci vzdělávaní distančním způsobem mají nárok na oběd do jídlonosiče
 • POZOR obědy je nutné si předem objednat (přes www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí ŠJ); nyní mají všichni žáci obědy odhlášené!

 

Pokyny z MŠMT ke stažení ZDE: informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11(1)