Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Omluvenky

Odeslané informace jsou v souladu a řídí se zásadami Ochraně osobních údajů.

Tato webová omluvenka má pouze informativní charakter! Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti do 3 dnů od počátku nepřítomnosti, a to písemně, telefonicky nebo osobně. K tomuto účelu lze využít tuto webovou omluvenku.

Každá nepřítomnost žáka musí být řádně omluvena v ŽK žáka!

 

DLOUHODOBÁ OMLUVENKA

Omluvenka na dlouhodobou nepřítomnost slouží k omlouvání žáka z více dní. Jedná se např. o omlouvání pobytu na dovolené ve školním roce apod. Na 1 – 2 dny uvolňuje žáka třídní učitel po předchozí písemné žádosti. Na 3 a více dnů omlouvá ředitel školy po předchozí písemné žádosti.

Ke stažení ZDE: Dlouhodobá omluvenka