Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

I nadále bez kroužků v ŠD

Vrbovec 24. 2. 2020

Z provozních důvodů i nadále nebudou zájmové kroužky ŠD. Do odvolání budou všechny děti navštěvující ŠD pobývat ve třídách školní družiny – stará budova.

Za ŠD vedoucí vychovatelka H. Jarmarová.                                                                Děkujeme za pochopení.