Projekt IROP – Revitalizace přírodovědných, IT a jazykových učeben na ZŠ Vrbovec

V červnu 2018 jsme získali projekt zaměření na zlepšování podmínek pro výuku IT, cizojazyčných předmětů a přírodních věd na základní škole. V rámci aktivit projektu došlo k nákupu příslušného vybavení, zajištění vnitřní konektivity, připojení k internetu a bezbariérovosti. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, dotace činila 6 378 644,7 Kč, celkové způsobilé náklady byly 7 087 383,- Kč.